Landsbygdsnätverket
Kiladalen Service i Landsbygd

Foto Rocco Gustafsson

Ny film sprider exemplet Kiladalen

Det lokala utvecklingsarbetet i sörmländska Kiladalen har ofta lyfts fram som ett föredöme. Nu har det lokala utvecklingsbolaget spelat in en informationsfilm för att kunna sprida sitt goda exempel till fler.

2013 bestämde sig några av de boende i tvillingsamhällena Stavsjö och Ålberga för att bilda det lokala utvecklingsbolaget Kiladalens Utveckling AB (svb) för att motverka den utflyttning och försämrade service som hade präglat bygden i ett antal år.

Det blev starten på en snabb och positiv lokal utveckling. Bolaget har bland mycket annat startat en digital lanthandel, köpt en nedlagd skola och byggt hyreslägenheter.

Erfarenheterna har blivit film

Kiladalen 2 Service i landsbygder

Nu har erfarenheterna från utvecklingsarbetet blivit film.

– Vi är ofta ute och pratar om våra erfarenheter av landsbygdsutveckling och intresset är stort, så när möjligheten dök upp att få finansiering till en film så var det en chans vi inte kunde missa. Med filmen kan vi sprida det vi har lärt oss på ett nytt sätt och förhoppningsvis nå ännu fler människor, säger Gunnar Casserstedt, VD i Kiladalens utveckling AB (svb).

Trigga idéer

Filmen med titeln Landsbygd under utveckling premiärvisades i Stavsjö i mitten av oktober, med inbjudna politiker och tjänstemän, representanter från myndigheter och media och allmänheten. Filmen kommer nu spridas i kanaler på webben.

–Vi berättar om bakgrunden, hur hela vårt samhälle gick i backspin. Sedan beskriver vi vårt verktyg, det vill säga vårt utvecklingsbolag, och hur vi har använt det för att förbättra servicen. Det vi vill göra är att stimulera människor, trigga tankar och idéer och ge dem ett exempel på hur man kan gå vidare för att utveckla sitt lokalsamhälle, säger Gunnar Casserstedt.

I Landsbygd under utveckling beskrivs vikten av att hitta engagerade människor som med uthållighet är beredda att driva på utvecklingen i sin bygd. En annan viktig lärdom är att alltid ha ett underifrån-perspektiv i sitt arbete, säger Gunnar Casserstedt.

Dolda resurser

Kiladalen Service i landsbygder

Larz Johansson och Gunnar Casserstedt.

– Det gäller att ta reda på vilka frågor som ortsborna själva prioriterar, menar Gunnar Casserstedt och fortsätter;

– När man har kommit så långt är det klokt att börja med någon fråga som är relativ enkel och snabb för att få ett momentum i lokalsamhället, bygga upp självförtroendet och direkt visa att det faktiskt går att göra skillnad.

En annan nyckelfråga handlar om att identifiera samhällets inneboende styrkor och dra fördel av dessa.

– Man måste fråga sig vilken som är de dolda resurserna i samhället. Det kan till exempel vara outnyttjad infrastruktur, tomma byggnader eller kunskapen som finns samlad hos befolkningen. Om vi bara står vid sidan så riskerar det att förbli en dold resurs, men om vi blir delaktiga så kan det istället bli en stor tillgång, avslutar Gunnar Casserstedt.

Filmen kommer bland annat spridas genom Landsbygdsnätverkets kanaler. Det berättar Magnus Nordgren, samordnare på Landsbygdsnätverket, som var en av många besökare vid premiärvisningen i Stavsjö.

– Stavsjö är ett fantastiskt exempel på en Smart Village. De använder befintliga resurser och utvecklar dem med hjälp av innovativa metoder och spännande samarbeten. Inte minst är de enastående i sin förmåga att sprida sina erfarenheter och kunskaper. I det avseendet är de helt unika.

Text: Jakob Hydén

Fler goda exempel på utveckling och service i landsbygder finner du på vår samlingssida med serviceexempel. Länk till annan webbplats.

Publicerades