Landsbygdsnätverket

Nygammal biogasplan blev verklighet

På Kulbäckslidens lantbruk i Västerbotten har planerna på någon form av gasproduktion funnits ända sedan 80-talet. De offerter man fick in då gick inte att räkna hem, men bättre lycka hade man 2012 då man slutligen kunde bygga en egen biogasanläggning på gården.

Kalkylerna beträffande produktion har överträffats med råge och idag är man inte bara självförsörjande på el och värme utan kan även förse ett antal villor i området med närvärme. Solceller är nästa investering i planering, men det kommer troligen dröja några år.

Vad gick bra?

– Vi har väldigt mycket högre gasproduktion än vi hade räknat med. Anläggningen har fungerat otroligt bra och är i stort sett självgående. Arbetsinsatsen ligger på runt en kvart om dagen.

Vad gick mindre bra?

– Vi byggde vår anläggning med 30 procents överkapacitet, men den räcker ändå inte till. Ett gott råd är därför att tänka till ordentligt så man inte bygger med för liten kapacitet.

FAKTA

Verksamhet: 150 mjölkkor, odling av vall samt spannmål, skogsbruk.
Typ av energiproduktion: Biogas
Kostnad investering: 4,5 miljoner kronor inklusive kulvertar
Produktionsmängd: 1,3 miljoner kWh/år
Användning: 90 000 kWh/år
Antal anställda: 1
Areal: 220 hektar åkermark, 600 hektar skogsmark
Kontakt: Thomas Nilsson, kulbackslidenslantbruk@gmail.com, 070-3952716

Publicerades