Landsbygdsnätverket
Studier av projektet har visat att sju av tio utrikesfödda deltagare nu kan tänka sig att bo på landet.

Sju av tio utrikesfödda deltagare uppger nu att de kan tänka sig att bo på landet.

Ny i landet – ny på landet

Första gången Jeanette Uner var ute och plockade bär i Sverige var hon rädd att markägaren skulle kunna skjuta henne för det. Hon tog med sig sina frågor och erfarenheter som invandrare och skapade projektet Ny på landet.

Jeanette Uner berättar att hon växte upp i en stad på Filippinerna och kom till Sverige 1999. Då visste hon ingenting om den svenska landsbygden eller vilka möjligheter det finns att bo och arbeta även utanför stan.

– Jag förknippade landsbygden med fattigdom och låg utbildning. På SFI pratar de ingenting om landsbygden eller om allemansrätten. Ny på landet startades för att ändra på de förutfattade meningar som kan finnas om livet här, berättar Jeanette Uner.

Samtal som bröt isen

Projektet var inledningsvis ett samverkansprojekt mellan Leader Folkungaland, Leader Gränslandet och Leader Sommenbygd 2011 till 2013, men drevs sedan vidare av Leader Folkungaland 2013 och 2014.

I projektet sammanfördes etniska föreningar med föreningar på landsbygden.

Genom dessa träffar har det skapats en mängd nya kontakter och de personliga mötena har gett kunskap om de sociala koderna och värdefulla inblickar i hur svenskt föreningsliv fungerar.

Tillsammans har man sedan utforskat vad landsbygden kan erbjuda genom olika aktiviteter och gemensamma diskussioner.

– Vi fokuserade på sex aktiviteter. Det var inspirationsträff om mångfald och landsbygd, boplattform, nosa på landsbygden, vi vänder på steken, naturen som inspirationskälla och jobbplattform, berättar Jeanette Uner.

Samtalen blev till riktiga isbrytare mellan deltagarna berättar Jeanette Uner.

– En utmaning för Ny på landet har varit att vi riskerat att ses som en arbetsförmedling för de gröna näringarna. Det är vi inte. Men vi ger grundläggande kunskap och visar på fördelar med att bo på landet, säger Jeanette Uner.

Är unikt

Totalt har man täckt 18 kommuner och nått nära tio föreningar i varje kommun – så sammantaget har man haft flera hundra deltagare. Projektet har fått fram 13 teamledare varav nio har jobb idag. Projektet drivs fortsatt vidare med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Studier av projektet har visat att sju av tio utrikesfödda deltagare nu kan tänka sig att bo på landet.

– Det finns många bra integrationsprojekt i Sverige, men Ny på landet är unikt, säger Jeanette Uner.

Text: Tobias Malmberg
Foto: Bo Bäckman

Fakta: Ny på landet

Leaderområde: Folkungaland

Projektägare: Samverkansprojekt mellan Leader Folkungaland, Leader Gränslandet och Leader Sommenbygd 2011 till 2013, därefter drevs det vidare av Leader Folkungaland.

Kontaktperson: Jeanette Uner, tel: 070-460 35 06

Tidsperiod: 2011-2014

Beviljad EU-medel ur: Landsbygdsfonden

Se fler innovativa projekt som nominerats till Ullbaggen Länk till annan webbplats.

Publicerades