Landsbygdsnätverket

Ökad lax-kunskap

I leaderprojektet Laxracet 2.0 har över 1000 elever och lärare lärt sig mer om laxens liv i Vindelälven. Projektet samlade en lång rad aktörer kring älven och har sått ett frö till framtida utvecklingssamarbete i området.

Syftet med projektet var att väcka intresse för laxens liv och livsmiljö längs Vindelälven och insatsen koncentrerades mot elever i årskurs 4 och 5. Mellan 2018 och 2020 deltog 1 100 elever i bland annat temadagar och besök vid laxtrappan i Norrfors.

Bakom Laxracet 2.0 stod en bred uppslutning av aktörer, bland andra SLU, sex kommuner, Vattenfall och Ume-Vindelälvens Fiskeråd. Naturskolan – som arbetar med lärande för hållbar utveckling och de globala målen för pedagoger och rektorer – stod för det pedagogiska arbetet med eleverna.

– Vi valde den här arbetsmetoden och den här målgruppen med förhoppningen att väcka intresse inte bara hos eleverna, utan att de tar det vidare, till sin familj och sina vänner. Och min känsla är att vi nådde väldigt långt, det var fantastiskt att uppleva det engagemang som eleverna visade, berättar Lennart Wendel på Naturskolan.

Mer samverkan

Varje klass hade fyra lektioner eller studiebesök under det året de var engagerade i projektet. De fick skriva om Lax Holgerssons underbara resa, besöka älven och vara med och märka fiskar. Parallellt anordnades seminarier för lärare, skolpersonal och allmänheten i de berörda kommunerna. Vid ett par tillfällen arrangerades även utbyten mellan klasser i Umeå och några av inlandskommunerna längs Vindelälven.

Naturskolans Matz Glantz tror att Laxracet 2.0 har öppnat dörren för fler framtida samarbeten för att utveckla bygden kring älven.

–Vi har skapat en bra sammanhållning kring landskapet och området kring älven och en positiv känsla att det går att göra saker gemensamt. Vi hade med oss skolan, forskningen, företag och en rad föreningar och det finns en stor vilja att jobba med liknande projekt i framtiden.

Skolklass som tittar ut över Vindelälven.

Foto: Christian Tegenfeldt

Många deltagare

Projektets breda bas, med deltagare från såväl näringsliv som föreningar och forskare, var en framgångsfaktor, säger Christian Tegenfeldt, verksamhetsledare för Fiskeområde Vindelälven. Samtidigt var det en utmaning att hitta samarbetsformer som fungerade.

– Det fanns inget naturligt arbetssätt för oss, men många av organisationerna var med i leaderstyrelsen och det tror jag underlättade arbetet. I och med att vi var så många blev planeringen en av de viktigaste delarna i projektet. Jag tror att alla parter har lärt sig något av detta, så det var lärorikt inte bara för barnen.

Och liksom övriga inblandade tror Christian Tegenfeldt att Laxracet 2.0 kan ge ringar på vattnet och leda till fler samarbeten framöver.

– Vi är många som hoppas på det. Nästa år kommer leaderområde Vindelälven försvinna, men andra organisationer finns kvar så möjligheten finns absolut att detta kan löpa vidare i någon form. Vi har byggt upp en metod som fungerar som man lätt kan använda igen.

Tillbaka till samlingssidan för leaderprojekten

Fakta: Laxracet 2.0 – Lax i levande älvar

Leaderområde: Fiskeområde Vindelälven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektägare: Naturskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Umeå kommun

Kontaktperson: Erika Åberg, erika.aberg@umea.se

Projektperiod: 2017-11-20 – 2021-08-31

Beviljad EU-medel ur: Havs- och fiskerifonden

Publicerades