Landsbygdsnätverket

Johanna Bergman och Henrica Lorentsson i projektet "Klubb Sonya".

Omtag lyfte kvinnlig integration

Klubb Sonya började som ett idrottsinriktat integrationsprojekt för kvinnor – men fick stöpas om i grunden. Med större fokus på kvinnornas egna utmaningar och kunnande nådde man fram och till våren finns planer på att starta en egen lunchservering i Osby.

Nominerad i kategorin Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling

Världslaget hette en tidigare satsning som IFK Osby gjort och som framgångsrikt lockade nyanlända pojkar till föreningens fotbollsverksamhet. Hösten 2017 startade man därför ett motsvarande projekt för att locka tjejer och kvinnor.

Men man fick tänka om.

– Man går in i ett projekt med en förförståelse och vi tycker ju att fotboll och fysisk aktivitet är hur kul som helst, men det visade sig att det var väldigt långt ifrån deras vardag. Så vi fick göra en helomvändning. På många sätt kan man säga att vårt första år var en försöksverksamhet, säger projektledare Johanna Bergman.

Projektet stöptes om till en etableringsverksamhet i samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunens verksamhet Svenska för invandrare. På många sätt gick man tillbaka till ruta ett.

Skapa relationer

– Många saknar ett första steg in i samhället. De kanske redan är delaktiga i olika aktiviteter, men behövde något mer grundläggande, en kontakt, någon att prata med. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att ta sig tid, då kan man skapa den sortens relationer man annars inte får på Arbetsförmedlingen eller på andra platser, säger Johanna Bergman.

Man öppnade en projektlokal i Osby med ambitionen att skapa en mer hemliknande miljö än vad idrottsplatsen kunde erbjuda. Där träffades man och fikade, lagade mat ihop och byggde relationer. De gjorde studiebesök på arbetsplatser och kommunala verksamheter, gick till affären och vårdcentralen.

Under resans gång har man också breddat sitt fokus, från primärt tjejer i högstadie- och gymnasieålder, till att även omfatta deras mammor. Större fokus lades på det kunnande och den identitet som många av kvinnorna har, exempelvis matlagning och hantverk av olika slag, och med den kompetens som många av de här kvinnorna besitter har man nu planer på att öppna ett lunchställe i Osby.

Planer på lunchservering

– Ambitionen är att starta ett socialt arbetsintegrerade företag med inspiration från Yallatrappan i Malmö. Vi är välkända i Osby och det finns ett förtroende i samhället. Planen är att starta någon form av lunchservering från årsskiftet, så det blir en jättespännande höst, säger Johanna Bergman.

Fakta: Klubba Sonya

Projektägare: IFK Osby
Kontaktperson: Johanna Bergman
Tidsperiod: Oktober 2017- december 2019
Beviljad EU-medel ur: Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från regionala utvecklingsfonden och socialfonden
Se alla Ullbaggenominerade projekt 2019 här

Publicerades