Landsbygdsnätverket
Service i Gunnarsbyn

RÅEK - en dynamisk serviceinrättning

I Råne älvdalsbygden i Bodens kommun bedriver den ekonomiska föreningen Råek, en samhällsservice som omfattar byarna runt Gunnarsbyn med omkring 1 000 invånare. Råek med idag fyra anställda omsätter över 2,8 miljoner kronor.

I landet finns olika typer av servicepunkter. Vanligast är att kommunen skapar avtal och ersätter butiker för att exempelvis tillhandahålla kommunal information, wifi, caféhörna, turistinformation och en dator. Det finns undantag och ett av dem är Bodens kommun. Där har man två servicepunkter, en i Gunnarsbyn och en i Harads. Servicepunkterna fungerar som kommunens förlängda arm och ska kunna vägleda medborgarna till rätt kommunal funktion, hjälpa till med annan myndighetsutövning, arbeta för att utveckla bygden och mycket mer.

Skyltar i Gunnarsbyn

Dynamisk serviceinrättning

- Servicepunkterna ska fungera som en dynamisk serviceinrättning som anpassar sig efter de lokala behoven och styrkorna, säger Leif Engström som är näringslivsstrateg på Bodens kommun.

Bodens kommun har insett att servicepunkter är föränderliga och ska förändras över tid. Här vill man med lokal påverkan utvecklas och söka lösningar. På det sättet kan flera tjänster skapa som till exempel arbetsförmedling, E-hälsa eller Försäkringskassan.

I Gunnarsbyn i Råne älvdalsbygden har Bodens kommun en samarbetspartner i den lokala föreningen Råek. Föreningen bildades 1999 och består av över 300 privatpersoner samt ett 40-tal företag och föreningar. Kommunen köper ett antal samhällstjänster i form av en servicepunkt, skötselavtal för räddningstjänsten och skolan, återvinningscentral och vaktmästeri. Därutöver har kommunen utlokaliserat koordineringen av ferieavtal där man årligen samordnar 400 sommararbeten för ungdomar för hela kommunen.

Gunnarsbyn snackar hellre affärsplaner än fördelningspolitik

Råek har etablerat sig som en affärspartner till kommunen på kommersiella villkor och fakturerar årligen kommunen för omkring 1,7 miljoner kronor. Dessutom är Råek hyresvärd för kommunens hemtjänst, samhällets gym samt kontor och verkstad för lokala entreprenörer. Detta ger en intäkt på 0,9 miljoner kronor. För enbart servicepunkten betalar kommunen kontraktsenligt drygt 600 000 kronor årligen.

- Det är inte orimligt att anta att om kommunen skulle utföra motsvarande arbetsinsats skulle notan gå på mellan 3- 4 miljoner kronor. En ”win-win” alltså, säger Jenny Engström, som är verkställande ledamot i Råeks styrelse

Jenny Engström

RÅEK räddar butiken

Råek är idag en etablerad aktör för samhällsservice och har som mål att aktivt stödja lokalsamhället. Ett exempel är att när den lokala lanthandeln nyligen skulle läggas ner tog Råek initiativet att förvärva butiksfastigheten och bilda en separat ekonomisk förening som kunde fortsätta driften. Man uppgraderade samtidigt verksamheten genom ett samarbetsavtal med en ICA Kvantumbutik i Boden för att säkerställa anpassade varor till sina kunder. Butikens varuutbud ökade därmed väsentligt samtidigt som butiken tillgodogör sig en marginal på dessa varor.

Många vill flytta till Gunnarsbyn

- Idag finns efterfrågan på bostäder i området. Ser vi framåt har Råek som ett av sina mål att kunna frigöra villor i samhället så att yngre människor får en möjlighet att flytta in, säger Jenny Engström.

Modellen bygger på att Råek får förvärva eller hyra fastigheter när äldre personer väljer att flytta till ett enklare boende. Idag stannar många villor kvar hos de familjer som flyttar för att utgöra sommarboende under några veckor istället för att bli permanentbostäder för inflyttande barnfamiljer.

Publicerades