Landsbygdsnätverket
Naturturism Hans Fransson

Foto Hans Fransson

Samverkan är nyckeln för turism i skyddad natur

Hur kan samverkan mellan nationalparkernas förvaltning och traktens naturturism fördjupas? Är det möjligt att tillgängliggöra fantastisk natur för fler och samtidigt skapa nya arbetstillfällen och stärka naturskyddet lokalt? Det var några av de frågor som företrädare för naturvård, naturturism och kommuner runt tre nationalparker diskuterade på ett dialogmöte i början av december. Ett gemensamt initiativ från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism och Ekoturismföreningen.

Nationalparken Stora Mosse utanför Värnamo hade i fjol 140 000 besökare. Ändå är det ont om entreprenörer som kan erbjuda besökarna mat, boende och upplevelser.

Naturturism Märta Wägéus

Foto Märta Wägéus

– Det är märkligt, för det är ett välbesökt och fantastiskt vackert område med en enorm potential. Förhoppningen är att vi kan vi få in duktiga entreprenörer, utveckla näringen och öka intäkterna för varje besökare. Det skulle betyda hur mycket som helst, säger Maria Berglund, destinationsutvecklare på Värnamo kommun.

Tillsammans med Tillväxtverket och Smålands Turism driver Värnamo kommun projektet Hållbar produktutveckling för export. Ett av målen är att öka samarbetet med näringen och locka fler utländska besökare till Stora Mosse.

– Vi har bjudit in företagare på inspirationsdagar i april och det känns som att saker börjar hända. Det har gjorts många försök genom åren, men nu känns det som att tiden är mogen och att många börjar inse vilken viktig basnäring turismen faktiskt är, säger Maria Berglund.

Naturturism Heidi Witzmann

Foto Heidi Witzmann

Fördubblat besöksantal

En annan välbesökt nationalpark är Tiveden i Västergötland som på bara tio år har fördubblat antalet besökare till drygt 100 000. Kommunerna, länsstyrelsen och Naturvårdsverket har nu startat ett projekt som ska ta ett helhetsgrepp på parkens infrastruktur med entréer, parkeringar och vägar.

– Vi samarbetar tätt med entreprenörer och markägare i området. Alla har vi olika utgångspunkter och intressen, men samtidigt är vi beroende av varandra och det är ytterst sällan som det har uppstått några konflikter. Alla är medvetna om att det är Tivedens naturvärden som är huvudsyftet med nationalparken, säger Daniel Gustafson på länsstyrelsen.

Parkeringsutrymmena har under flera år varit ett stort problem. En av idéerna som ska prövas är att anlägga p-platser utanför parken och undersöka möjligheterna att transportera besökarna in i Tivedens nationalpark, med cykel, buss eller kanske häst och vagn.

Naturturism

Foto Matti Holmgren

”Ett spetsområde”

För företagaren Matti Holmgren som anordnar hundspannsturer i Laponias nationalparker, ser problematiken annorlunda ut. Han efterlyser ett bättre och mer rättvisande regelsystem.

– Idag ges jag tillstånd för ett antal turer. En tur kan vara allt ifrån en dag med en person till 14 dagar med 12 personer. Detta leder till att man inte reglerar besökstrycket utan enbart begränsar hur många arrangemang vi kan genomföra per säsong. Vi ser hellre att man använder antalet gästdygn, säger Matti Holmgren.

Naturturism Matti Holmgren

Foto Matti Holmgren

En annan försvårande omständighet är att varje tur måste bestämmas i förväg, vilket förhindrar den flexibilitet som ofta behövs för att skona exempelvis rennäringen eller natur som är känslig under vissa perioder. I grunden handlar det om en vilja att skydda de natur- och kulturvärden som finns i Laponia, menar Matti Holmgren.

– Det handlar inte om att lätta på kraven, men det är extremt viktigt att vi sätter upp ordentliga och tydliga spelregler. Det här är ett spetsområde och våra produkter ska vara spetsprodukter som sätter Sverige på kartan.

Text: Jacob Hydén

Naturturism

Foto Länsstyrelsen i Jönköpings län

Publicerades