Landsbygdsnätverket

Samverkan utvecklar företagande

Genom ökad samverkan, kompetensutveckling och inspiration gav leaderprojektet TUFF landsbygd en rejäl skjuts åt småföretagandet i Eksjö, Vimmerby och Hultsfred. Resultatet blev bland annat ett stärkt företagarkollektiv, ett antal nya företag och ett permanent företagarnätverk.

Att starta eget på landsbygden kan nog kännas som en tuff uppgift, men i projektet TUFF landsbygd (Tillväxt och Utveckling För Företagare) ville man tvärtom visa på möjligheterna med att starta eget och försörja sig själv på hemorten. Näringslivsbolaget i Eksjö kommun (Eksjö.nu) var projektägare och Carina Eldåker var projektledare.

– Vi ville stärka bilden av företagande på landsbygden och visa vilka möjligheter som finns. Vi vet att det finns massor av goda idéer och att många vill hitta sin försörjning där de lever och bor, men att det kan vara svårt. Man behöver kunskap och man behöver inspiration och stöd.

Projektet drog igång våren 2018 och var öppet för alla typer av småföretagare, men hade en särskild inriktning mot kvinnor. 25 företagare deltog i projektet och fick då ta del av nätverksträffar, affärsutvecklingsmöten och olika former av kompetensutveckling. Företagarna blev också coachade – individuellt eller i grupp.

– Det var stor bredd bland deltagarna, de kom från vitt skilda branscher som turism, odling, hantverk och fotografi. Det gav fantastiska synergieffekter. Ofta var det personer som aldrig annars hade träffats eller ens känt till varandra, säger Carina Eldåker.

Bestående effekter

Den lokala förankringen var bred. Kommunerna fanns med liksom gymnasieskolorna, flera företagarföreningar, samhällsföreningar och hembygdsföreningar. Och kanske är det en av förklaringarna till att projektet fick bestående positiva effekter.

– Kommunerna sa omedelbart när projektet var avslutat att detta var för bra för att bara släppa. Så idag har vi ett nätverk som heter TUFF där vi träffas fyra gånger per år och har föreläsningar eller olika teman. En annan följd var att samma tre kommuner startade ett annat projekt som bland annat ska underlätta för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens, berättar Carina Eldåker.

Deltagare på möte som skriver på papper.

Tydligt underifrånperspektiv

Johanna Stejdahl var verksamhetsledare på Leader Astrid Lindgrens hembygd under projektperioden. Hon kallar projektet för ett ”guldägg” och berättar att det blev nominerat till Ullbaggegalan.

– Det var ett väldigt bra exempel på ett väl fungerande trepartnerskap. Projektet hade ett tydligt underifrånperspektiv där man fångade upp personer som hade vilja och engagemang, men kanske saknade kraft och förmåga att själv ta detta vidare. Sedan omfattades två kommuner i Kalmar län och en kommun i Jönköping, så det var också gränsöverskridande på det sättet, vilket var spännande.

Avslutningen skedde våren 2019 med en företagarmässa på torget i Mariannelund med 48 deltagande företag och 500 besökare på plats. Det blev en storstilad avslutning på ett lyckat projekt. Och enligt Johanna Stejdahl kan projektets upplägg och metodik med fördel kopieras och användas på fler håll i Sverige.

– Vi tycker definitivt att det finns en överförbarhet. Att hitta en samverkan mellan det offentliga och det privata och ha den transparensen mellan sektorerna kring vad man vill uppnå, det är ett bra recept på framgång. Förhoppningsvis kan det inspirera fler offentliga aktörer att ta sig tid att arbeta med den här gruppen.

Tillbaka till samlingssidan för leaderprojekten

Publicerades