Landsbygdsnätverket
Kollage. Den ena bilden visar en man tittar på en 3D-skrivade som skriver ut en kruka. Den andra bilden visar tre personer med VR-glasögon.

Smart och hållbar utveckling i skånska Veberöd

Veberöd har fullt ut anammat digitaliseringen och annan ny teknologi för att främja en smart och hållbar utveckling.
– Tanken tidigare har ofta varit att byar måste växa för att få tillgång till service, men med digitaliseringen måste vi ompröva den sanningen, säger Jan Malmgren, vd i Byutveckling AB.

Veberöd, ett par mil utanför Lund, var tidigt ute med att ta till sig digitaliseringens möjligheter och ligger idag i framkant när det gäller utvecklingen av smarta landsbygder. Här finns allt ifrån sensorer som mäter vattenkvalitet till bydrönare som levererar medicin och en 3D-verkstad för utveckling av lokala produkter.

Jan Malmgren är vd för företaget Byutveckling AB som i sin tur äger Smarta byar som utgör ett paraply för den teknologiska utveckling som har skett i Veberöd sedan början av 2000-talet. Han berättar att sajten Veberod.nu, som startades 2008, har varit en nyckel.

– Den har varit centralt för oss. Den startades som en superlokal nyhetssajt, men har med tiden utvecklats och är idag byns digitala kommunikationsplattform med byns föreningar och 200 företag som delar av nätverket. Hemsidan är grunden för den lokala medborgardialogen och närdemokratin, säger Jan Malmgren.

Teknologi och dialog

Förenklat kan satsningen i Veberöd sägas stå på två ben. Dels är det användningen och testningen av ny teknologi, men lika viktigt är kommunikationen och dialogen med de som bor i byn, säger Jan Malmgren.

– Engagemanget och intresset för att utveckla byn har nog alltid funnits och tekniken har öppnat upp nya möjligheter. Men det skulle inte fungera utan transparens och återkoppling. Det är så man skapar ett mandat och håller engagemanget vid liv.

Ett exempel är när Smarta byar drog igång och man gick ut på hemsidan och frågade vad byborna egentligen hade för önskemål. Överst på priolistan fanns ett apotek. Närmare 2 000 namnunderskrifter samlades in och ett halvår senare slog apoteket upp dörrarna i byn. Ett annat bra exempel är när Lunds kommun tog fram planer på att expandera byn med 3 000 invånare.

Utsikt över Veberöd.

Veberöd.

Byborna fick rösta

– Vi tog fram en 3D-modell där vi kunde visualisera utbyggnadsplanerna och låta byborna rösta. För en del kan det nog uppfattas som ganska kontroversiellt att blanda in byborna i den processen, men i grunden handlar det om demokrati och att skapa bättre kommunikation mellan bybor och kommun, säger Jan Malmgren.

Mycket av utvecklingsarbetet sker i samarbete med forskare. På ett sätt har Veberöd blivit ett fullskaligt forskningsprojekt där ny teknik kan testas för att hitta framtidens hållbara lösningar, förklarar Jan Malmgren.

– Ett smart samhälle handlar ofta om hur tekniken ska användas för att optimera sådant som trafik, värme och energi. När vi fick frågan om att bli en smart by så fick vi tänka i andra banor. Vi har ju inte samma behov som i staden. Men i slutändan är målen desamma: att åstadkomma ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Och vi måste göra det i tät dialog med de människor som bor här.

Text: Jakob Hydén.

Publicerades