Landsbygdsnätverket
Fossilfrikampanj maj 2019

Småskalig fåruppfödning med solen i ryggen

När familjen blev intresserade av solel installerade man 200 kvadratmeter med paneler på ett stalltak på gården.

Ola Frithiofson och hans familj bedriver hobbybaserad fåruppfödning på sin gård på Orust. Ett lokalt energibolag väckte idén om solel och 2012 gjorde man slag i saken och installerade runt 200 kvadratmeter med paneler på ett stalltak. Motiven till satsningen var både miljömässiga och ekonomiska och idag är man till stora delar självförsörjande på el.

Vad gick bra?

– Vi gjorde själva mycket av installationsarbetena och det fungerade bra. Nu sköter anläggningen sig själv och det är väldigt tillfredsställande att kontrollera elmätaren mellan varven.

Vad gick mindre bra?

– Stödsystemet är krångligt och inte helt lätt att förstå. Sedan producerar vår anläggning cirka 20 procent mindre än beräknat, vilket förstås förlänger tiden innan man får tillbaka investeringen.

Jag tror att fler skulle satsa som vi om...

– …de ekonomiska faktorerna var lite mer överblickbara. Den statliga subventionen är helt nödvändig för att folk ska investera. Det vore också bra med mer oberoende information om olika leverantörer och villkor.

Text: Jakob Hydén

FAKTA
Verksamhet: Fåruppfödning, uthyrning av hästplatser, småskalig grönsaksodling.
Areal: Totalt 33 hektar.
Antal anställda: 0
Energiproduktion: Solel
Produktion: Cirka 22.000 kWh/år
Användning: 28 000-30.000 kWh/år
Investeringskostnad: 300.000 kronor
Kontaktperson: Ola Frithiofson, 0760-351735

Publicerades