Landsbygdsnätverket
Matfors gamla pappersbruk

Nyrenoverade lokaler i gamla pappersbruket blev ett framtidscentrum i Matfors. Foto: Framtidscentrums bildarkiv

Socialt företag i det nedlagda pappersbruket

Med stöd från landsbygdsfonden och socialfonden har satsningarna kring Matfors industrihistoria skapat en utställningslokal och en naturlig samlingspunkt på orten, men också ett socialt företagande som kommer fylla den med liv.

Under innevarande programperiod har det hittills beviljats relativt få leaderprojekt inom socialfonden – men det finns några inspirerande undantag. Ett av dem hör hemma i det numera nedlagda pappersbruket i Matfors i Medelpad.

– Vår grundidé är att visa upp den historia och de människor som har gjort Matfors till vad det är idag. Men vi vill inte skapa ett traditionellt museum, utan en samlingsplats som lever och som kan bli en samlingspunkt och en drivkraft för byn. Vi kallar det Framtidscentrum, berättar projektledare Erica Johannesson.

Projektet har beviljats pengar genom Leader Mittland Plus och SKIFU, som numera äger fastigheten, har hjälpt till genom att renovera lokalerna. De är nu utrustade med en kafédel och modern teknik som i ljud och bild och interaktiva lösningar kommer berätta ortens historia.

Erica Johannesson

Erica Johannesson Foto: Erica Johannesson

Tidig invandring

– Något vi vill skildra är invandringen som har präglat Matfors så tydligt. Redan i början på 1900-tal flyttade människor från bland annat Finland, Nederländerna och England hit för att arbeta på bruket. Det arvet är ju särskilt aktuellt idag när många människor flyr hit från olika delar av världen. Kanske kan vi skapa en bättre förståelse för dagens situation, säger Erica Johannesson.

Men projektet handlar inte bara om att bygga och utrusta en lokal – långt ifrån. Med stödet från socialfonden kommer lokalen även att vara basen för ett socialt företag bemannat av personer som tidigare har stått långt ifrån arbetsmarknaden. Under sommaren kommer lokala ungdomar finnas i lokalen och fungera som exempelvis guider. Visionen är att skapa ett självförsörjande centrum för bygden och föreningslivet, ha konstutställningar, kulturarrangemang och låta lokala konsthantverkare sälja sina produkter.

Skapa framtidstro

– Vi hoppas kunna skapa en framtidstro. Det går inte att bara beklaga sig över avfolkning och försämrad service, vi måste själva agera och skapa vår egen framtid.

Projektet hade inte gått att genomföra i nuvarande tappning utan stödet från socialfonden, menar Erica Johannesson.

– Arbetsförmedlingen har idag svårt att medfinansiera projekt, de har redan tecknat in sig i större ESF-projekt. ESF kräver stora projekt idag och det är i princip omöjligt för mindre projekt på landsbygden, men genom Leader där kravet på medfinansiering inte finns kan vi erbjuda möjligheter för individer i utanförskap att få en väg in i arbetslivet igen.

Text: Jakob Hydén

Mer information

Beviljad EU-medel ur: Landsbygdsfonden och Europeiska socialfonden – lokalt ledd utveckling

Publicerades