Landsbygdsnätverket
Fossilfrikampanj maj 2019

Stark sammanhållning gav lyckad biogassatsning i Alvesta

Tolv lantbrukare i Alvestatrakten samlades i ett Leaderprojekt 2009 för att utveckla sina idéer om att tillföra ytterligare ett steg i kretsloppet på sina gårdar.

Utöver livsmedel ville de även producera förnybart fordonsbränsle. Investeringen gjordes 2014 och driften startade i januari 2015.

Grunden till att man vågade satsa på att bygga anläggningen var att man kunde skriva avtal som garanterade långsiktig avsättningen av biogasen till bland annat till länstrafikens bussar i Växjö. Allt substrat (gödsel, matavfall slaktavfall, med mera) som rötas i anläggningen återförs sedan som rötad gödsel till de tolv gårdarna eller säljs till andra gårdar.

Fossilfrikampanj

Vad gick bra?

– Det har varit ett mycket bra samarbete mellan delägarna och samma tolv som var med i starten är med nu också. Det är positivt att vi kunnat producera mer biogas än vad vi ursprungligen trodde, på en mindre mängd substrat. Vi har en bra mix av substrat som ger ett bra utbyte. Det ha bidraget till en god ekonomi i anläggningen. Vi har även haft få driftsstörningar, säger Joakim Granefelt.

Vad gick mindre bra?

fossilfrikampanj maj 2019

– Det var en överraskning att vi fick problem med lukten. Vi har jobbat mycket för att få bort luktproblemen, men det saknas bra expertis som behärskar detta området. Men efter att vidtagit ett flertal åtgärder fungerar det bättre. Vi tar bl a hjälp av en luktpanel, berättar Stefan Bengtsson.

Jag tror att fler skulle satsa som vi om…

– … det finns långsiktiga spelregler i politiken för biogas och långsiktiga möjligheter för avsättning av gasen.

Text: Nils Lagerroth

FAKTA
Verksamhet: Biogasproduktion baserat på gödsel, matavfall och slakteriavfall.
Antal anställda: Motsvarande 3 årsarbeten
Produktion: 20 000 MWh/år
Investeringskostnad: 60 miljoner kronor varav cirka 11 miljoner i stöd från Landsbygdsprogrammet
Kontaktperson; Joakim Granefelt, 070-2454801

Publicerades