Landsbygdsnätverket
Foto: Maritha Grelsson

Foto: Maritha Grelsson

Stormen Hilde blev en väckarklocka i Valsjöbyn

När Stormen Hilde drog fram 2013 blev det en väckarklocka för de boende i Valsjöbyn i Jämtland. Nu har deras arbete med krisberedskap utmynnat i ett projekt som omfattar alla kommuner i länet.

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat

Hilde drabbade främst de boende på den norska sidan om gränsen som fick klara sig utan el och fungerande kommunikationer i flera dagar. Den ringlande kön med stormdrabbade människor utanför lanthandeln i Valsjöbyn var en tydlig signal om att beredskapen behövde förbättras.

– Det blev ett uppvaknande. När den här sortens händelser inträffar är vi väldigt utsatta och ingen visste riktigt vad som skulle göras. Så vi kände starkt att vi behövde mobilisera, berättar Margareta Andersson som jobbar i lanthandeln. 

Hon började fundera över vilka människor som skulle kunna bidra i en beredskapsgrupp i byn och började ringa runt. Intresset var stort och på kort tid hade man skapat en grupp på ungefär 15 personer.

Bred kompetens

– Jobbar du i en lanthandel så lär du ju känna folk och alla jag ringde ställde upp. Vi fick med ett par sjukvårdskunniga personer, någon som är expert på transporter, en radioamatör, elkunniga, folk inom handel, någon från kyrkan, en militär och en från samebyn. Tillsammans har vi en väldigt nyttig bredd och kunskap om flera olika områden i samhället, säger Margareta Andersson.

Tidigt kontaktades också Krokoms kommun, som omedelbart ställde sig positiv till arbetet. Kommunens säkerhetsavdelning bidrog med att göra en riskanalys av byn med omnejd för att utröna vilka riskerna faktiskt är – allt ifrån bränder och översvämningar till stormar och olyckor.

Arbetet i Valsjöbyn har nu skalats upp till ett länsstyrelseägt projekt där länets samtliga åtta kommuner deltar. SOT-projektet, som står för Service och Trygghetspunkter, startades i april i år och budgeten – finansieringen kommer bland annat från Landsbygdsprogrammet – är 3,5 miljoner kronor. Projektet kommer enligt planen löpa fram till 2020. 

Foto: Privat

Margareta Andersson. Foto: Privat

Skapa SOT-punkter

Det övergripande syftet är att skapa SOT-punkter, platser på mindre orter i länet med en krisberedskap som gör att de kan erbjuda en viss nivå av service om det inträffar en krissituation. I projektet ska bland annat en metod utarbetas för hur man mest effektivt skapar SOT-punkter.

Men vilka är då framgångsfaktorerna för ett lyckat lokalt beredskapsarbete likt det i Valsjöbyn?

– Det som är viktigare än något annat tror jag är engagemanget från människor som bor i bygden, menar Margareta Andersson. När man väl sätter sig ned och funderar så är den samlade kompetensen större än man först tror. Och när ni letar efter kunniga människor – glöm inte bort pensionärerna. De har ofta erfarenheten och kunskapen och är en viktig resurs! 

 

 

Text: Jakob Hydén

 

Publicerades