Landsbygdsnätverket
Kollage. Från vänster: En vägskylt med Svartådalens besökscenter, två kvinnor som lagar mat på en stekhäll och en man med spade.

Svartådalens besökscenter ligger mitt i samhället. På bilden i mitten syns Anitha Barrsäter med sin dotter Stina och till höger syns Johan Östund. Foto: Privat / Frits Meyst, MeystPhoto.com

Svartådalen blandar snabba idéer med långsiktig strategi

I Svartådalen såg bygdeföreningen att allt färre ville engagera sig i den allmänna bygdeutvecklingen. Lösningen blev därför fokusgrupper inom olika intresseområden där boende, företag och föreningar kommer med idéer. Samtidigt finns en övergripande strategi som håller allt på banan.

Svartådalen ligger naturskönt längs Svartån i Västmanland. Här finns några av Europas rikaste naturmiljöer och bland annat lockar fågellivet många besökare. Området har också många år av bygdeutveckling i bagaget. I början av 00-talet bildades en ekonomisk förening som skulle utveckla bygden och kunna driva projekt tillsammans med det nybildade Nedre Dalälvens Leader+-område, där området kom med som enda del av Sala kommun.

Föreningen började med att samla föreningar, företag och de boende för att prata om bygdens utveckling. Här kom det fram olika behov att jobba vidare med, som att utveckla en infrastruktur för aktörer inom besöksnäringen, att öka samarbetet mellan föreningar och att bevara så mycket som möjligt av den befintliga servicen.

– Att det ska vara möjligt och verka och leva här, helt enkelt, säger Johan Östlund, ordförande i Svartådalens Bygdeutveckling.

Fokusgrupper utifrån intresse

Sedan starten för 20 år sedan har föreningen tagit fram nya strategier eller visioner med jämna mellanrum. 2021 presenterade de en lokalekonomisk analys som gjorts tillsammans med Coompanion och Sala kommun. Och istället för att försöka samla hela bygden skapades fokusgrupper inom olika verksamhetsområden, som exempelvis skogs- eller besöksnäringen.

– Förr kunde man samla många men idag har folk inte intresset på det sättet. Därför skapade vi fokusgrupperna där människor kan diskutera frågor utifrån sitt eget intresse och vad de brinner för. Samtidigt får man inte glömma helikopterperspektivet och se till bygdens bästa som helhet, säger Anitha Barrsäter, föreningen tidigare ordförande.

Planen är att fokusgrupperna nu ska fortsätta som permanenta intressegrupper i föreningen. Samtidigt finns en strategi som tar sikte på horisonten och bygdens långsiktiga utveckling.

– Strategin håller oss på banan samtidigt som intressegrupperna fångar upp bra idéer, säger Johan Östlund.

"Engagemanget ett egenvärde i sig"

Antiha Barrsäter tror att få förstår hur viktigt det är att engagera sig i sin bygd. Hon berättar om när föreningen jobbade för att bevara den nedläggningshotade högstadieskolan 2012. Då var engagemanget stort bland de boende. Idag ser hon inte samma engagemang kring att bevara bygdens tre låg- och mellanstadieskolor.

Och även om högstadieskolan stängdes förde det en del gott med sig, menar Johan Östlund.

– Engagemanget har ett egenvärde i sig och det förde samman bygden. Det är nästan viktigare än vad slutresultatet blev, säger han.

En annan händelse som tvingade bygden att agera var den stora skogsbranden 2014. Medan insatserna från det offentliga dröjde kunde man i Svartådalen snabbt rycka in och hjälpa till med exempelvis mat och andra förnödenheter. Detta eftersom det redan fanns en vana av att organisera sig och att samarbeta.

– Efter det har samverkan ökat på olika sätt. När torkan kom 2018 kunde vi dra nytta av dem samverkan vi hade med oss från 2014, säger Anitha Barrsäter.

Lyckat turistprojekt nominerat till pris

Bygdeföreningens roll är att fungera som katalysator och möjliggörare för olika satsningar som gynnar bygden. Man ser det också som sin uppgift att öka samarbetet mellan olika föreningar och på så vis ta vara på energin som finns. Föreningen har också gått in konkret för att exempelvis rädda kvar lanthandeln, som efter ett tag kunde lämnas över till en privat aktör.

Ett lyckat exempel på föreningens arbete är leaderprojektet "Svartådalens Friluftsområde", som senare utvecklats till "Hälsodestination Svartådalen". Här har idag elva aktörer inom turismnäringen bildat ett nätverk med fokus på naturupplevelser, kreativitet och harmoni. Företagen driver bland annat en gemensam hemsida och samarbetar för att stärka varandras verksamheter. Satsningen blev också nominerad till Stora turismpriset 2022.

– Det är ett bra exempel på föreningens arbete, som både gynnar bygden och nyttjar de resurser som finns här, säger Anitha Barrsäter.

"En guldgruva man sitter på"

Både hon och Johan Örtlund har flyttat till Svartådalen i vuxen ålder. De tror att det kan vara en tillgång eftersom de kan se på bygden med nya ögon.

Jag var laddad med någon sorts positivism när jag flyttade hit. Jag tror att det blir ett bra möte när mellan de som har varit med länge och vet vad som gjorts och de som kommer utifrån, säger Johan Östlund.

Anitha Barrsäter, som bott 20 år i bygden, menar att hon som inflyttad inte tar den för given.

– Det är en styrka när man kommer utifrån, att man ser vilken guldgruva man sitter på, säger hon.

Läs mer

Läs mer om Hälsodestination Svartådalen i länken nedan:

Hälsodestination Svartådalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om nomineringen till Stora turismpriset 2022 på Tillväxtverkets webb:

Hälsodestination Svartådalen - Västmanland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om fler exempel på sidan nedan:

Smarta landsbygder - Så gör du.

Fakta: Svartådalens Friluftsområde

Leaderområde: Leader Nedre Dalälven 3

Projektägare: Svartådalen Bygdeutveckling Ekonomisk förening

Kontaktperson: Anitha Barrsäter, info@Svartådalen.nu

Projekttid: 2017-10-17 – 2023-04-30

Beviljad EU-medel ur: Landsbygdsfonden

Publicerades