Landsbygdsnätverket
Naturturism

Foto: Per Sonnvik

Tio sätt att utveckla utbildningar inom naturturism

Företagskunskap är ett ämne som mer eller mindre saknas i naturturismutbildningar, enligt en studie som Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Naturturism har gjort. Det finns också andra delar i utbildningsutbudet som är i behov av utveckling, och därför har arbetsgruppen landat i tio rekommendationer för utbildningsaktörer och beslutsfattare.

Arbetsgruppen Naturturism har mellan 2016 och 2018 genomfört två studier, som delar i en större studie, för att kartlägga behov och tillgång av utbildningar inom naturturism. Man gjorde dessutom en fördjupad kartläggning av tillgången på utbildningar med en internationell utblick. Kartläggningen omfattade befintligt utbud i våra gymnasieskolor, folkhögskolor, högskolor och universitet samt yrkeshögskolor.

Resultatet av studierna visar på flera utvecklingsmöjligheter för utbildningar för att naturturismbranschen ska kunna stärka sin konkurrenskraft. Ett antal kompetensområden som har bedömts vara nödvändiga i utbildningar har identifierats av arbetsgruppen de kan sammanfattats i tre kategorier: kommunikation, företagskunskap samt natur och vildmark.

Saknas på flera utbildningar

Flera av utbildningarna till blivande naturturismaktörer saknar helt ämnen inom någon av de tre identifierade kategorierna. På universitet och högskolor finns det gott om program på kandidat- och mastersnivå inom turism. Dessa program innehåller inte sällan kurser både inom kommunikation och företagskunskap. Det som saknas där är den specifika inriktningen på naturturism och därmed ämnen inom natur- och vildmark.

Även på folkhögskolenivå förekommer denna typ av allmänna turismutbildning, men det som kanske utmärker folkhögskolorna mest är det breda utbudet av naturguideutbildningar som täcker in de flesta ämnen inom natur och vildmark samt kommunikation. Däremot saknar man ämnen inom företagande i sitt utbud.

10 rekommendationer för ökad konkurrenskraft

  • Tydligare utbud gentemot blivande studerande, verksamma naturturismaktörer och utbildningsarrangörer.
  • Ökat fokus på utbildning inom kommunikation, företagskunskap samt natur och vildmark.
  • Skapa en gemensam grund- eller orienteringskurs om företagskunskap på samtliga utbildningar.
  • Gymnasieutbildningarna behöver ha inslag av ekonomisk karaktär.
  • Tydligare kvalitetssäkring och licensiering av guideyrket.
  • Jämförande översikt för utbildningar inom naturturism.
  • Inför naturturismutbildningar även på universitets- och högskolenivå.
  • Starta fler YH-utbildningar inriktade mot specifika delar inom naturturism.
  • Skapa en nationell funktion för vägledning av utbildning och fortbildning inom naturturism.
  • För rådgivare inom naturturism krävs möjlighet till fortbildning inom pedagogik, processledning och coachning.

Rekommendationerna riktar sig till beslutsfattare och utbildningsaktörer.

Läs dem i sin helhet här Pdf, 656.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Rapporterna från arbetsgruppens studie om kompetensbehov inom naturturism hittar du här Länk till annan webbplats..

Sverige kan lära av andra länder

Utblicken på naturturismutbildningar i andra länder har visat att de utvalda länderna erbjuder ett större utbud av naturturismutbildningar på universitets- och högskolenivå än i Sverige. I exempelvis Norge tycks entreprenörskap och det mer strategiska perspektivet på naturturismbranschen ha en mer naturlig plats i naturturismutbildningar. Även Nya Zeeland, Australien, Kanada och Skottland erbjuder utbildningar på universitets- och högskolenivå, men utbudet är också relativt stort på ”college”. Ett system för en utbildningstrappa där utbildningarna kan bygga på varandra kan tas upp som ett gott exempel.

Publicerades