Landsbygdsnätverket
Innovativa transportlösningar med utgångspunkt från Röjans station drivs av Rätansbygdens Byalag. I projektgruppen ingår från vänster: K-G Lindblad, Christina Torung, Olle Lundgren och Britt-Louise Haraldsson.

Innovativa transportlösningar med utgångspunkt från Röjans station drivs av Rätansbygdens Byalag. I projektgruppen ingår från vänster: K-G Lindblad, Christina Torung, Olle Lundgren och Britt-Louise Haraldsson.

Turisttågen gav skjuts åt lokal kollektivtrafik

Hur kan man använda inlandsbanans infrastruktur för att förbättra den lokala kollektivtrafiken? Den frågan bestämde sig Rätansbygdens byalag i Jämtland för att besvara. Resultatet av leaderprojektet kan komma många andra glesbygder till godo.

Nominerad i kategorin Smarta lands- och kustbygder

Sedan 2012 har Inlandsbanan AB och skidanläggningarna i Vemdalen och Klövsjö arrangerat tågresor till stationen Röjan i Jämtland. Trafiken på inlandsbanan – och mellan Röjan och anläggningarna – har möjliggjort smidiga och miljösmarta resor för turistorterna, men för de boende och de lokala företagen är möjligheterna till kollektivtrafik alltjämt begränsade.

– Vi började diskutera i byalaget om det inte kunde gå att hitta någon smart lösning så att trafiken på inlandsbanan på något sätt kunde kombineras med en utbyggd kollektivtrafik för oss som bor och verkar här. Det var det som var utgångspunkten för hela projektet, berättar Olle Lundgren, ordförande i Rätansbygdens byalag.

Komplement till turisttrafik

De sökte pengar genom Leader och beviljades ett anslag från Landsbygdsprogrammet för att göra en förstudie. Under 2018 arbetade experter på att utreda frågan och en rapport presenterades i början på 2019.

– Resultatet var väldigt glädjande eftersom det visade att det inte bara var en naiv dröm från oss, utan att det faktiskt går att komplettera turisttrafiken och hitta ekonomiskt hållbara och miljövänliga kollektiva transporter i området, säger Olle Lundgren.

Projektet har letts av byalaget vars arbetsutskott utgjorde styrgrupp, men även forskare, trafikexperter och folk från de berörda kommunerna har varit delaktiga.

Men vad händer nu?

– Vi har ägnat de senaste månaderna åt att analysera rapporten och förankra den hos Bergs och Härjedalens kommuner och Ånge kommun i Västernorrland. De har tagit emot rapporten väldigt positivt och har startat en process för att förverkliga de här idéerna. Det finns konkreta planer på busslinjer som ansluter till tågen, busslingor och anropstrafik. Jag skulle tro att det inom ett år finns busslinjer som har startats, berättar Olle Lundgren, som också tror att förstudien kan vara intressant på många andra håll i Sverige.

Sprida till andra platser

– Inlandsbanan går ju genom stora delar av Sverige och jag är säker på att det finns många platser längs banan, och längs andra järnvägsstråk, där man skulle kunna fundera på samma sätt. Alla platser är ju unika, men det finns mycket matnyttigt i utredningen och den kan också utgöra en inspiration.

Fakta: Innovativa transportlösningar med utgångspunkt från Röjans station

Projektägare: Rätansbygdens byalag
Kontaktperson: Olle Lundgren
Tidsperiod: November 2017 - februari 2019
Beviljad EU-medel ur: Landsbygdsprogrammet
Se alla Ullbaggenominerade projekt 2019 här

Publicerades