Landsbygdsnätverket
Närbild på ung kvinna som sitter i traktor.

Foto: Emilia Jiménez-Bergmark

Unga går i bräschen för ett mer jämställt lantbruk

Lantbruket är av hävd en manlig värld, men attityderna håller på att förändras. Och det är de unga som tar täten i arbetet.
– Vi unga har en unik roll och ett viktigt perspektiv när det gäller jämställdhetsfrågor, säger Katarina Wolf från LRF Ungdomens riksstyrelse.

Strax före jul hade Lantbrukarnas Riksförbunds ungdomsorganisation – LRF Ungdomen – sin årliga konferens i Stockholm och i år fanns ett tydligt fokus på jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

– Vi står inför flera utmaningar i vår bransch. Det finns undersökningar som visar att kvinnor i den gröna näringen har svårare att få finansiering från banken, att de äger i mindre utsträckning och att arbetsfördelningen i hemmet fortfarande är ojämn. Lantbruket är en historiskt mansdominerad bransch och många normer och strukturer hänger fortfarande kvar, säger Katarina Wolf.

Nytt Jämställdhetsråd

Deltagarna i konferensen kom från LRF Ungdomens samtliga regioner och under de två första timmarna diskuterade man det nyinrättade Jämställdhetsrådet. Tanken är att rådet ska vara en plattform för erfarenhetsutbyte och ett bollplank för regionstyrelser och enskilda medlemmar. Men vilka frågor ska rådet prioritera? Och varför?

– Det viktigaste tycker jag är att främja attityder som gör att alla känner sig välkomna. Vi måste bli av med jargongen. Representationen är en annan viktig fråga och där måste vi också se till oss själva. Vi har inte så många, eller ingen alls, med utländsk bakgrund i vår styrelse. Varför är det så? frågade sig en av deltagarna.

"Hög norm-mur runt branschen"

– Det finns nog en ganska hög norm-mur runt vår bransch. Det är förstås inte bra för oss om vi vill få in fler unga som vill vara lantbrukare. I den bästa av världar är den här tuffa mansjargonen och alla sexistiska skämt borta om några år, men det kan ta tid. Det finns ju överallt i samhället, inte bara inom lantbruket, menade en annan deltagare.

En tredje deltagare tog upp frågan om kvotering.

– Vi hade en styrelse med fler män, då beslutades att det skulle vara 50/50, men det blev pannkaka av allt. Det är ju viktigt att vara så jämställd som möjligt, men kompetens måste få styra, jag tror inte kvotering är en lösning som fungerar.

Representation och inkludering

Diskussionerna utmynnade i ett antal prioriterade områden som Jämställdhetsrådet ska arbeta vidare med. Det handlar om att bredda organisationen och jobba med representation och inkludering, att ifrågasätta normen och att jobba med påverkansarbete på olika plan.

Enligt Katarina Wolf visade ”kickoffen” hur mångfacetterade frågorna om jämställdhet och jämlikhet är.

– Det stärkte mig i att jämställdhetsrådet behövs för att tydliggöra problematiken och för att vi ska kunna agera som en samlad kraft i det framtida arbetet. Förändring måste ske över alla generationer men ju tidigare vi utbildar och informerar desto större chans har vi att skapa en långsiktig förändring.

Unga vill spela en viktig roll

Utmaningarna är flera, men det står klart att de yngre medlemmarna i LRF kan och är villiga att spela en viktig roll i förändringsarbetet. Den första utmaningen är att sprida kunskap om varför en förändring är nödvändig, menar Katarina Wolf.

– Befinner man sig i en privilegierad position kan det vara svårt att förstå problematiken och ännu mindre orka göra någonting åt den. Vi måste bli bättre på att medvetandegöra våra medlemmar om hur situationen ser ut idag och vad vi alla kan vinna på en jämställd organisation.

Publicerades