Landsbygdsnätverket
Tre glada unga kvinnor, varav två är i oskärpa.

Foto: Priscilla Du Preez / Unsplash

Unga Landsbyggare främjar entreprenörskap bland unga i Halland

Maria Wångsell är projektledare för Unga Landsbyggare, ett projekt som riktar sig till unga som bor i Hallands landsbygder. Genom nätverks- och utbildningsträffar och ekonomiskt stöd vill de främja ungas engagemang.

Hur kommer det sig att du började jobba på Lokalt Ledd Utveckling Halland?

– Jag kommer ursprungligen från Bollebygd, en ort som ligger ungefär mellan Göteborg och Borås. Jag flyttade till Halmstad för att läsa hållbar turismutveckling på Högskolan i Halmstad, sedan läste jag en yrkesutbildning inom event och projektledning i Båstad. En dag dök en annons upp på arbetsförmedlingen. Lokalt Ledd Utveckling Halland annonserade en projektlednings- och kommunikationstjänst i Hylte. Då kände jag, det här vill jag verkligen göra och sökte tjänsten. Nu har jag jobbat mer än fyra år på Lokalt Ledd Utveckling Halland.

Hur ser din arbetsdag ut?

– Det är väldigt olika från dag till dag, att jobba med projekt är varierande vilket jag tycker är så kul. En dag bokar jag lokal, mat och aktiviteter till ett event eller gör inbjudningar och skickar ut inför ungdomsträffar. En annan dag är jag på plats och möter unga från hela Hallands landsbygd.

Maria Wångsell sitter i soffa och håller upp en ansökan till Unga Landsbyggare.

Maria Wångsell

Vad handlar projektet om och vilka är unga landsbyggare egentligen?

– Unga landsbyggare är ett projekt som riktar sig främst till unga mellan 18 och 30 år och som bor på Hallands landsbygd. Projektidén fick vi från Leader Höga kusten som tidigare drev projektet Vi landsbyggare, där syftet är att främja entreprenörskap på landsbygden. Innan vi startade projektet drev jag även Vi landsbyggare Halland och efter det ville vi fortsätta med landsbyggare-konceptet men med mer fokus på unga.

– Syfte med Unga landsbyggare är att främja entreprenörskap och engagemang bland unga, genom att bland annat anordna nätverks- och utbildningsträffar och bevilja ekonomiskt stöd till projekt som leds av unga. Projektet ska även bidra till en attitydförändring gentemot Hallands landsbygd och i sin tur skapa en mer attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft.

– Unga landsbyggare är engagerade och drivna unga entreprenörer, föreningar eller andra personer som verkar på landsbygden, som vill vara delaktiga i den lokala utvecklingen och som bidrar till en levande landsbygd.

Har intresset varit stort från unga och hur når du målgruppen?

– Jo, det har varit stort. På de träffarna som vi har haft har det kommit runt 15–20 personer, det är alltid några nya unga som dyker upp. Under tiden jag har jobbat med projektet, har jag försökt skapa ett nätverk av unga och det nätverket växer hela tiden.

– Det är inte alltid så lätt att nå ungdomar. Men det är viktigt att vara aktiv, framförallt i sociala medier, som ungdomar använder mycket. Jag når många av ungdomarna i nätverket via exempelvis Instagram. Man får tänka på vart man når målgruppen bäst. När jag arrangerar aktiviteter brukar jag alltid fråga dom unga om vad de önskar lära sig mer om. Detta har lett till att flera personer väljer att engagera sig och dyker upp på nästa aktivitet eller träff.

Vilka möjligheter erbjuder ni för unga som befinner sig i Hallands landsbygder?

– Jag arrangerar ungefär fyra träffar per år för unga landsbyggare. Teman för träffarna väljer jag utifrån vad dom unga vill ha. Syftet med träffarna är att få relevanta kunskaper, utvecklas personligt, få inspiration och träffa andra unga landsbyggare. Exempel på tema är ”Hur använder man sociala medier strategiskt?”. Ett annat tema är ”Hur blir man bättre på att nätverka?”.

– Vi uppmärksammar även unga förebilder som brinner för landsbygden, genom exempelvis korta filmintervjuer. Syftet med filmerna är att inspirera unga att vilja engagera sig och att få unga som bor i landsbygder att känna sig stolta och representerade. Filmerna ska också synliggöra unga landsbyggare och visa det otroliga driv som finns bland unga på landsbygden.

– Vi erbjuder även projektstöd till ungdomsprojekt, där kan unga söka upp till 25 000 kr för att driva projekt. Projekten ska främja ungas företagsamhet och engagemang samt bidra till att utveckla landsbygden. Där har även flera varit intresserade av att söka stöd. Jag hoppas även att det kommer in massa projektansökningar under året.

– Vi har även arrangerat landsbyggaredagen som blev jättelyckat. Ett större evenemang där vi bjuder in alla unga landsbyggare och delar ut priser till unga som har utmärkt sig.

Vilka tips skulle du vilja ge till organisationer som vill driva ett liknande projekt?

– Viktigt innan man kör igång är att undersöka vilken typ av aktiviteter unga är intresserade av och vad de har för behov för att utvecklas i sitt entreprenörskap. Har man en bra förståelse om vad unga vill lära sig mer om, blir projektet mer givande.

– Det är också viktigt att prioritera sociala medier där unga är mest aktiva och erbjuda ett innehåll som kan vara intressant. Att nå ut till målgruppen genom rätt plattformar på sociala medier är väldigt avgörande för hur resultatet blir.

Fakta om Unga Landsbyggare


Leaderområde: Lokalt ledd utveckling Halland

Projektägare: Lokalt ledd utveckling Halland

Kontaktperson: Maria Wångsell

Beviljad EU-medel ur: Landsbygdsfonden

Projekttid: 2020-02-18 – 2023-06-23

Mer information: Unga Landsbyggare webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades