Landsbygdsnätverket
Betaltjänster Foto Mickan Thor

För att alla ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster under de närmsta åren är det viktigt att arbetet riktas både mot att möjliggöra för dem som vill använda kontanter och mot att öka den digitala delaktigheten. Foto Mickan Thor

Upptäck och använd den nya tidens betaltjänster

Förändringens vindar blåser rejält över såväl vårt betalningsbeteende som betalningsmöjligheter och betalningstjänster. Infrastrukturen för kontanter förändras. Kontantanvändningen minskar och övergår mot digitala betaltjänstlösningar. Bankkontoren läggs ner, begränsar tillgängligheten, upphör med kontanter och minskar serviceutbudet. Men - samtidigt uppstår nya alternativ och andra möjligheter. Det handlar mer om att upptäcka och använda dem.

Tommy Sjöling

- Allt är inte svart. Det finns ljuspunkter. Bankerna kanske försvinner från vissa ställen, alternativt att de har ändrat sitt produktutbud, men där andra aktörer kanske har axlat de så kallade banktjänsterna. Tjänsterna behöver med andra ord inte ha försvunnit, säger Tommy Sjöling, processledare vid länsstyrelsen i Jämtlands län och som även sitter i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Service i landsbygder.

- Du kanske ska vända dig till din drivmedelsstation istället när du ska betala din räkning eller varför inte ta ut pengar

Dalarna är samordningslän

Alla län arbetar med betaltjänster på ett eller annat sätt och Länsstyrelsen i Dalarnas län är samordningslänet som därmed har till uppgift att en gång årligen sammanställa och rapportera till departementet. Många av länen har också genom Post- och Telestyrelsen, medel för att arbeta med betaltjänstfrågor. Det kan vara informationsprojekt mot en specifik målgrupp eller sakområde, eller faktiska ekonomiska stöd till betaltjänstombud.

Dalarnas länsstyrelse

Sara Ehrenberg och Johanna Jansson. Foto Irené Svedjelöv

Johanna Jansson och Sara Ehrenberg, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster vid länsstyrelsen i Dalarnas län, berättar hur de och andra länsstyrelser i landet arbetar med stöd inom ramen för betaltjänster.

- Vi på länsstyrelserna kan ge stöd till betaltjänstombud, vilka ofta är lokala handlare där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna dagskassor, på de orter där marknaden inte tillgodoser behovet av betaltjänstlösningar. Idag ger vi stöd till betaltjänstombud på omkring trettiofem orter i Sverige och både handlare och kunder är nöjda med tjänsterna.

Ett av flera intressanta exempel på hur betaltjänstombud hjälper till att förbättra dagkassedeponeringen finns i Östergötlands län. Där är det två betaltjänstombud i länets skärgårdsområden som använder så kallade recyclingmaskiner vilka laddas med dagskassor från närområdet och sedan används som uttagsautomater.

Pilotprojekt för nyanlända

Flera län genomför även utbildningsinsatser för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar. I Örebro län bedriver länsstyrelsen ett pilotprojekt med information till asylsökande och nyanlända personer om betalningar och hur de fungerar.

- Informationen hålls på svenska och arabiska och ibland följer tolkar på andra språk med. Man har även tagit fram filmer på olika språk, svenska, arabiska och tigrinja, med information om betaltjänster samt en film särskilt riktad till personer med funktionsnedsättningar.

Betaltjänster Foto Mickan Thor

Foto Mickan Thor

I Torsby kommun i Värmland pågår ett projekt för att informera om digitala betaltjänster - Betalbokbussen. I betalbokbussen, som gör turer i kommunen, finns en avdelning där man kan lära dig hur en dator, smart telefon eller surfplatta fungerar och hur man kan använda internet.

Projektet är ett samarbete mellan Torsby kommuns bibliotek och Länsstyrelsen Värmland.

Nya tidens betaltjänster

- För att alla ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster under de närmsta åren ser vi att det är viktigt att arbetet riktas både mot att möjliggöra för dem som vill använda kontanter och mot att öka den digital a delaktigheten, säger Johanna och Sara.

Tommy Sjöling från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Service i landsbygder, håller med och manar landets bygder och skärgårdar att våga upptäcka och använda den nya tidens betaltjänster

- En sak är i varje fall säker. Allt förändras, men det gäller att vi ser till möjligheterna och inte gräver ner oss. Varför inte vända sig till sin länsstyrelse och beskriva situationen. Det kanske finns en lösning redan idag?

Här kan du läsa mer om betalningstjänster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Publicerades