Landsbygdsnätverket
Projektet ska stärka de ideella krafterna, underlätta för entreprenörskap och matchning samt satsa på kulturen.

Projektet ska stärka de ideella krafterna, underlätta för entreprenörskap och matchning samt satsa på kulturen.

Utbyte för stärkt integration

Hur ska man öka integrationen och få nyanlända att stanna kvar på landsbygden? Det internationella projektet Time for Interaction har sitt svar klart: genom att stärka de ideella krafterna, främja entreprenörskap och gynna kulturen.

Bakgrunden till leaderprojektet Time for Interaction var den stora flyktingströmmen till Europa under 2015. Leader Västra Småland blev kontaktade av kollegor i Österrike som hade en idé om att byta erfarenheter och kunskap för att stärka integrationen och underlätta för nyanlända att komma ut i arbetslivet.

Förutom Österrike och Sverige deltog även representanter från Tyskland.

– Vi inledde med en workshop våren 2016 och landade då i att ett av de största problemen är att många unga nyanlända väljer att inte bo kvar på landsbygden. De dras till de större städerna, precis som svenska ungdomar, säger projektledare Ulrika Elmersson.

Tre nyckelfaktorer

Gemensamt identifierade man tre nyckelfaktorer för att vända trenden: att stärka de ideella krafterna, att underlätta för entreprenörskap och matchning samt att satsa på kulturen. Den första träffen, som hölls i Tyskland i våras, hade fokus på det ideella arbetet, berättar Ulrika Elmersson.

– Tyskarna är duktiga på att jobba med ideella krafter och vi vill gärna lära oss mer om det. Därför tog vi med oss nio volontärarbetare på resan. Förhoppningen är att vi ska kunna ta fram en modell och ett utbildningsmaterial för att stärka deras arbete.

I början på oktober träffades projektdeltagarna i Hestra för två dagars arbete med fokus på entreprenörskap och matchning på arbetsmarknaden. Inbjudna forskare talade och deltagarna delade med sig av goda exempel.

Konkreta åtgärder

Projektets tredje ben handlar om kultur och hur den kan användas för att skapa kontakter och underlätta integrationen. Ett delprojekt i Sverige har exempelvis gått ut på att en konstnär tillsammans med nyanlända har skapat offentlig konst i ett bostadsområde.

– Jag tror att det speciella med vårt projekt är att det är mycket hands-on, inte bara prat utan konkreta åtgärder som man kan testa. Visst finns det stora skillnader mellan våra länder, men det finns också en pedagogisk poäng i det. Vi har mycket att lära av varandra, säger Ulrika Elmersson.

Text: Jakob Hydén
Foto: Jens-Christian Schulze och Mattias Bokinge

Mer information

Namn: Time for Interaction

Ägare av projektet: Leaderområdena Västra Småland, Alle Fuhse Aue i Tyskland samt Oststeiriches Kernland i Österrike.

Kontaktpersoner: Mariana Morosanu, tel: 070-440 28 55

Beviljad EU-medel ur: Landsbygdsfonden

Start- och slutdatum för satsningen: 2017-01-01 till 2019-01-31

Webbplats: timeforinteraction.wordpress.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se fler innovativa projekt som nominerats till Ullbaggen Länk till annan webbplats.

Publicerades