Landsbygdsnätverket
Thord Hägg och Niklas Axén från Bygdeägt AB framför den nybyggda tankstationen vid affären.

Thord Hägg och Niklas Axén från Bygdeägt AB framför den nybyggda tankstationen vid affären.

Utvecklingsbolaget skapade engagemang i byarna

Bättre service, mer attraktiv boendemiljö och ett större engagemang. Vinsterna har varit många sedan de boende i uppländska Oxsätra och Åkerlänna bestämde sig för att bilda ett bygdeägt aktiebolag. Nu funderar man på att starta friskola och ett äldreboende.

Nominerad i kategorin Smarta lands- och kustbygder

När den lokala ICA-handlaren i Oxsätra gick i pension 2014 fanns det ingen som ville ta över verksamheten. Den naturliga mötesplatsen och den lokala servicen riskerade att försvinna från både Oxsätra och grannbyn Åkerlänna.

Det var i detta kritiska läge som någon kom på idén att bilda ett lokalt utvecklingsbolag. Det man bildade var ett så kallat SvB-bolag vilket innebär att det inte går att dela ut vinsten – den går tillbaka i bolaget.

Fick flygande start

– Det var folk från idrottsföreningen och bygdeföreningen som tog initiativet och som engagerade folk till den nya styrelsen. Sedan gav man sig ut i bygden och frågade om folk var villiga att köpa aktier och gensvaret var fantastiskt så vi fick en flygande start, berättar Thord Hägg, ordförande i bolaget som döptes till Oxsätra Åkerlänna Utveckling AB.

Bolaget tog över butiken och driver den sedan 2015. En rad investeringar har gjorts i butikslokalen och i våras förverkligade bolaget en annan efterfrågad serviceinrättning då samhällets nya bensinmack invigdes intill butiken. Parallellt har man arbetat med att erbjuda fiber till de boende. I framtiden funderar man på att kanske starta en friskola och eventuellt ett äldreboende.

– Engagemanget bland de boende är förstås nyckeln till framgång. Engagemanget har funnits där från första dagen. Vi är väldigt noga med att hela tiden hålla dialogen igång genom stormöten och andra sammankomster så att vi kan leverera utifrån de önskemål som faktiskt finns, säger Thord Hägg.

Ökat engagemang

Runt 400 personer har köpt aktier i utvecklingsbolaget som har skapat en ny skjuts åt engagemanget i bygden, menar Thord Hägg.

– Bolaget har förenklat kontakterna med banker och andra aktörer i och med att vi automatiskt uppfyller de formella kraven. Sedan är det också min tro och förhoppning att man som aktieägare känner att man är en del av samhället och att det skapar en lojalitet, så att butiken och macken får sina kunder. I grunden handlar det om att känna en stolthet och samhörighet med bygden, allt för att vi även i fortsättningen ska ha en levande landsbygd.

Fakta: Bygdeägt AB utvecklar lanthandeln som servicepunkt

Projektägare: Oxsätra Åkerlänna Utveckling AB
Kontaktperson: Thord Hägg
Tidsperiod: 2016 samt 2018
Beviljad EU-medel ur: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Se alla Ullbaggenominerade projekt 2019 här

Publicerades