Landsbygdsnätverket

Foto: Lars Forsstedt, Scandinav bildbyrå.

Vad finns det för fördelar – och vad bidrar man med för nyttor när man väljer ekologiskt?

I Sverige och Europa finns det regler och riktlinjer kring ekologisk produktion som gör att konsumenten vet vad den får när den väljer ekologiskt. Att ekologiskt producerad mat exempelvis har betydligt lägre halter av rester från kemiska bekämpningsmedel än konventionellt producerad mat kan vara bra att känna till. Eller att det finns högre krav på djurvälfärd inom ekologisk produktion.

Genom att välja ekologisk mat gynnas en produktion som hjälper till att minska spridningen av gifter i miljön. Vad det gäller animaliska produkter, som kött, fisk, ägg och mjölk, så finns det högre krav på djurvälfärd. I det ingår bland annat en mera återhållen användning av mediciner som i sin tur minskar risken för ökad antibiotikaresistens.

Med lägre import av insatsvaror som naturliga mineraler, växtskyddsmedel och sojabaserat djurfoder blir inhemsk produktion gynnad, vilket också kan göra att Sveriges egen livsmedelsförsörjning blir mindre sårbar.

Ekologiskt odlade jordar har ofta genomsnittligt högre mullhalt, större biologisk aktivitet och en stabilare jordstruktur än konventionellt odlade. Gällande storleken på skörden är det däremot klarlagt att den är lägre för ekologiska lantbruk. Å andra sidan visar forskning att brist på mat i världen inte beror på detta, utan på att tillgången till mat är ojämnt fördelad.

Det finns få betydelsefulla skillnader vad gäller innehåll av näringsämnen i ekologiskt producerad mat jämfört med konventionellt producerad. Men ekologisk produktion ger livsmedel med betydligt lägre halter av rester av kemiska bekämpningsmedel än konventionellt producerad mat.

Ekologisk mat ställs ibland mot lokalproducerat mat. Men medan det är mera vagt vad som ska räknas som lokalt så är ekologisk produktion tydligt definierad. Det finns regler och riktlinjer för produktionen och det görs kontroller som ser till att dessa efterlevs. Det gör att konsumenter får bättre koll på maten de äter.

Denna artikel publiceras som en del av Ekoveckan 2023.

Publicerades