Landsbygdsnätverket
Valbona Shala

Valbona Shala: Låt kvinnorna veta vilka jobb som finns

Utrikesfödda kvinnor måste få veta vilka jobb som finns att tillgå. Det slår företagaren Valbona Shala fast i sin rapport om utrikesfödda kvinnors etableringsmöjligheter på landsbygden.

Med rapporten ”Så skapas möjligheter för utrikesfödda kvinnor på landsbygden” har företagaren Valbona Shala på uppdrag av Landsbygdsnätverket tittat närmare på fem olika projekt för nyanländas etablering på landsbygden. I rapporten lyfter hon exempel på lyckade integrationsinsatser och redogör för de olika metoderna. Läs rapporten nedan eller klicka här för att visa i PDF. Pdf, 532.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Valbona valde alltså att rikta in sig specifikt på kvinnor, men förvånades av hur få projekt som görs med den utgångspunkten.

– Vi hittade knappt några projekt för bara kvinnor där man lyfter fram kvinnorna som en resurs för landsbygden, säger Valbona Shala.

Fokus på sociala insatser

Hon menar att de projekt som finns ofta fokuserar på sociala insatser snarare än på etablering på arbetsmarknaden.

– Om de ska lyckas skapa jämställda liv på landsbygden måste jobben skapas. För mig är man inte jämställd om man inte är ekonomiskt oberoende av någon annan.

Vilken är den största utmaningen med att få nyanlända kvinnor i arbete på landsbygden?

– Det finns många, men den största är att kvinnorna inte vet vilka jobb som finns att tillgå. Att de saknar kunskaper om landsbygdens möjligheter.

Därför, menar hon, behöver handläggare i kommuner och på Arbetsförmedlingen bli bättre på att informera om vilka jobb som finns. Även jobb i mansdominerade branscher som exempelvis inom jordbruket.

– Flera av kvinnorna har bott på landet och en del har varit lantbrukare i sina hemländer. Så varför skulle de inte kunna lyckas här?

Slå hål på myter

Hon menar att det handlar om att slå hål på de myter som kan finnas bland nyanlända om att jobba med jordbruk i Sverige.

– Det gäller att bryta ner arbetet i mindre delar så att de ser att det inte är så farligt att exempelvis köra traktor.

Hon har själv jobbat med integration i 16 år och menar att det är viktigt att kvinnorna får gå på studiebesök på olika arbetsplatser för att få en bild av jobbet. Men då är det också viktigt, menar hon, att coacha kvinnorna så att de känner sig trygga inför besöket.

– Jag brukar säga åt dem att vara raka i ryggen och våga gå fram och prata – oavsett om de kan bra svenska eller inte.

Vad behöver man som arbetsgivare tänka på?

– Att öppna sitt företag och ta emot studiebesök. Våga ta emot en person och bygg dina egna uppfattningar.

Publicerades