Landsbygdsnätverket
Tomas Kruth, Fastighetsägarna, Glenn Fridh, vinnare, Ingmar Elofsson, vinnare och Magnus Nordgren, Jordbruksverket, vid prisutdelningen av 250 möjligheters hederspris 2017.

Tomas Kruth, Fastighetsägarna, Glenn Fridh, vinnare, Ingmar Elofsson, vinnare och Magnus Nordgren, Jordbruksverket, vid prisutdelningen av 250 möjligheters hederspris 2017.

Vinnare av 250 möjligheters hederspris 2017

Värdeökning gynnade kustnära fiske

Fortbildning och tillgång till rätt utrustning är nycklar för att stärka och i förlängningen bevara det kustnära småskaliga fisket. Detta tog fiskarkollektivet i Blekinge skärgård fasta på och startade projektet Ökat värde utan ökat uttag.

Allt hårdare konkurrens och krånglig byråkrati gjorde att situationen för det småskaliga fisket längs Blekinges kust i början på 2010-talet blev allt mer kritisk. När allt fler fiskemottagningar i området stängde insåg fiskarna att något behövde göras. Det blev startskottet för leaderprojektet Ökat värde utan ökat uttag.

– I grunden handlar det om att skapa förutsättningar för de här små skärgårdssamhällena att leva kvar. De små kustnära fiskarna har svårt att få lönsamhet och ett sätt att ändra på det vore förstås att öka fångsten, men vi bestämde oss för att tänka annorlunda och istället öka värdet på fångsten, berättar Ingmar Elofsson som var delaktig i projektet tillsammans med projektledaren Majgun Berndtsson och verksamhetsledaren Tommy Svensson på Blekinge fiskeområde Leader.

Utbildning och utrustning

En arbetsgrupp sattes samman där samtliga de runt tio yrkesverksamma fiskarna fanns med och tillsammans slog man fast en strategi. Förutom att satsa på utbildning kring exempelvis marknadsföring, livsmedelshantering och fiskeauktioner satsade man också på att uppdatera utrustning som skulle hjälpa fiskarna att på egen hand kunna leverera sin fångst till fiskhandlare och restauranger. Det rörde sig exempelvis om isverk, nya bänkar och vakuumförpackare.

– Dessutom jobbade vi med att knyta kontakter med fiskaffärer i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Det föll väldigt väl ut. Det ligger ju i tiden och finns en stor efterfrågan på närproducerad mat, det gäller ju bara att hitta vägarna ut, säger Ingmar Elofsson.

Tillsammans med lokala krögare arbetade man också med att ta fram nya innovativa maträtter, som till exempel olika typer av sillburgare och fiskchips. Fiskarna fick också hjälp med att förenkla administrationen, bland annat genom att det trycktes upp blanketter för fakturering.

Glenn Fridh

Glenn Fridh

Lyckad satsning

Projektet som pågick mellan 2011 och 2013 föll väl ut. Samtliga de yrkesfiskare som gick in i projektet är fortfarande verksamma. En av dem – Per Månsson – menar att projektet delvis har räddat kvar det kustnära fisket i Blekinge.

Fortfarande kvarstår många utmaningar, påpekar han. Problemen med skarv och säl är fortsatt stora och enligt Per Månssons mening saknas ibland förståelse från myndighetshåll. Men framtiden ser ändå ljusare ut idag än för sju år sedan.

– Jag vet faktiskt inte hur många av oss som hade orkat fortsätta om det inte vore för de här insatserna. Det har underlättat väldigt mycket. Innan var vi ju bara vanliga fiskare, nu har vi breddat oss och är allt möjligt på en och samma gång, säger han.

Text: Jakob Hydén
Foto: Ingmar Elofsson och Anna Hållams

Det här är den första artikeln i en serie artiklar som ska lyfta goda exempel på satsningar inom fiske och vattenbruk. Samtliga artiklar kommer att finnas på vår sida Fiske- och vattenbruksexempel.

Publicerades