Landsbygdsnätverket

Vilka målsättningar finns kring ekologisk produktion och konsumtion?

Det finns mål i Europa och Sverige för ekologisk produktion och konsumtion.

År 2017 satte Sveriges regering två mål för den ekologiska produktionen: Till 2030 ska 30 procent av den svenska jordbruksmarken odlas ekologiskt och 60 procent av all mat som serveras i offentliga kök ska utgöras av ekologiska livsmedel.

Målen är en del av handlingsplanerna kopplade till den svenska livsmedelsstrategin. Strategin syftar till att öka produktionen av svensk mat och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val. Fortsatt forskning kring ekologisk produktion och innovation pekas ut som avgörande förutsättningar för att lyckas med detta.

Genom att öka den ekologiska produktionen stärks samtidigt arbetet med att uppfylla flera svenska miljömål som giftfri miljö och grundvatten av god kvalitet, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv samt begränsad klimatpåverkan.

Den nuvarande regeringen har 2023 påbörjat en översyn av livsmedelsstrategin och inbjuder intressenter till en fortsatt dialog. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till ekologisk produktion är också en del av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken. En ökad ekologisk produktion ska bidra till att nå flera av EU:s mål med den strategiska planen:

  • särskilt mål 4 – Lagra in kol och minska växthusgasavgång.
  • särskilt mål 5 – Främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser.
  • särskilt mål 6 – Bidra till att stoppa och vända förlust av biologisk mångfald.
  • särskilt mål 9 – Förbättra unionsjordbrukets förmåga att reagera på nya samhällskrav på livsmedel och hälsa.

Denna artikel publiceras som en del av Ekoveckan 2023.

Publicerades