Landsbygdsnätverket
Fossilfrikampanjen Lyngby gård 1

Vindkraft på arrende – och i egen ägo

Det var viljan att producera grön el och att göra en god ekonomisk investering som fick makarna på Lyngby gård att satsa på vindkraft.

I början av 2000-talet började Maria Hofvendahl Svensson och Ingvar Svensson på Lyngby gård fundera på att investera i vindkraft. Intresset handlade både om viljan att producera grön el och att göra en god ekonomisk investering.

Fossilfrikampanjen Lyngby gård 2

 2005 tecknade de avtal med energibolaget Eolus och två verk uppfördes och två år senare ytterligare två. Idag har de lämnat över gården till nästa generation, men har kvar vindkraftverken. Tre av dem drivs som arrendeverk och inbringar runt 100 000 kronor per verk och år, medan det fjärde är i parets egen ägo.

Vad gick bra?

– En del grannar var förstås oroliga, men vi hade samrådsmöten och en hel del personliga samtal. Diskussioner, kompromisser och överenskommelser gjorde att alla var nöjda till slut.

Vad gick mindre bra?

– Den stora utmaningen var när elpriserna sjönk. Det var också mycket nytt att lära om en helt ny bransch. Till en början var det också svårt att få med sig bankerna.

Jag tror att fler skulle satsa som vi om...

– …fler hittade samverkansformer och kunde slå sig ihop och göra den här sortens investeringar. Det är stora summor och hög risk.

FAKTA

Verksamhet: Energiproduktion genom vindkraft
Areal: Marken som verken står på
Antal anställda: Löpande serviceavtal
Energiproduktion: Totalt 20 miljoner kWh per år (5 miljoner kWh per verk)
Investeringskostnad: 30 miljoner för det verk som finns i egen
Kontaktperson: Maria Hofvendahl Svensson, bondenshus@telia.com, 0703-268380

Publicerades