Landsbygdsnätverket
Ai-genererad bild av en glödlampa som svävar i ett landsbygdslandskap

Bilden är AI-genererad

100 inspel från Mötesplats AKIS

Nu har Landsbygdsnätverket samlat ihop alla inspel från årets Mötesplats AKIS. Evenemanget för alla de som arbetar med kunskap, innovation och utveckling av svenskt lantbruk. Idag går det att ta del av de 100 inspel som kom in under dagen för att utveckla svenska AKIS.

En gemensam kommunikationsplattform och kunskapsbank stod högt på önskelistan.

– Kommunikationsplattformen är fortfarande lika aktuell och efterfrågad, och skulle lösa många knutar och underlätta samverkan, samordning och kommunikation mellan aktörer. Så denna behöver vi fortsätta arbeta för att få till stånd, säger Jennie Cederholm Björklund, AKIS-samordnare på nätverket.

En annan viktig del som togs upp var hjälp att bygga tematiska nätverk och att ha AKIS tematräffar. Man ville också samordna utlysningar inom likartade områden för att skapa synergier och undvika dubbelarbete.

– Flera inspel i workshopen handlade om att fortsätta med den support och de nätverksaktiviteter som idag tillhandahålls då det finns stort behov.

Läs sammanfattningen av de 100 inspel som kom in under dagen Pdf, 205.4 kB, öppnas i nytt fönster..

*AKIS, eller Agricultural Knowledge and Innovation Systems, är ett begrepp för olika nätverk och system av aktörer som arbetar med att främja kunskap och innovation inom lantbruket. Genom samarbete mellan lantbrukare, forskare, rådgivare och andra aktörer bildar AKIS en plattform för utbyte av kunskap och idéer.

KONTAKT

Vill du veta mer? Kontakta Jennie Cederholm Björklund, 070-584 55 99

Publicerades