Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#102 Vad får vi för pengarna? - om havs- och fiskeriprogrammet

Visste du att vi i Sverige har nästan 1,5 miljarder kronor för att genomföra havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020? Den största delen kommer från medlemsländernas gemensamma EU-kassa. Nu är det knappt ett år kvar av programperioden. Gör pengarna nytta och vilken nytta ska de göra? Det ska vi försöka reda ut denna gång.

Medverkande:
Lina Andersson, enhetschef Jordbruksverket
Madielene Wetterskog, utredare på Landsbygdsanalysenheten, Jordbruksverket
Hans-Olof Stålgren, samordnare Landsbygdsnätverket
Reporter: Peter Gropman

Inom hållbart fiske, vattenbruk och beredning har pengarna gått åt väldigt snabbt och där har man haft ett stort behov av stöd. Ska vi utveckla det kustnära fisket eller vattenbruket så behöver företagarna stöd.
- Lina Andersson

När vi utvärderade fiskeområdenas arbete föregående programperiod såg vi att diversifiering var framgångsrikt. När vi följer upp och tittar vad de gör i den pågående programperioden är det inte alls intressant. Nu är det mycket mer inriktat på miljöåtgärder.
- Madielene Wetterskog

Det finns många olika problem som kvarstår som företagarna i näringarna upplever att detta borde vi fått mer stöd för. Vi behöver få en ökad kunskap om fisk, fiske, vattenbruk, kvalitéer och miljöpåverkan.
- Hans-Olof Stålgren

Publicerades