Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#103 Klimatsmarta steg framåt - om lantbrukets påverkan

Landsbygderna och lantbrukarna har en viktig roll i frågan om klimatet. Både som en lösning och som en del av problemet. Så hur når vi fram till ett bättre klimat och hur kan det svenska landsbygdsprogrammet hjälpa?

Medverkande:
Christel Cederberg, biträdande professor Chalmers, inom område markanvändning för jordbruk och bioenergi
Jan Bengtsson, professor i ekologi vid SLU i Uppsala
Fredrik Fredriksson, rådgivare, Länsstyrelsen Västra Götaland
Reproter: Peter Gropman

Jag tror att man måste integrera skogsbruket och lantbruket i mycket högre grad. Det är i skogen som det är lätt att binda kol och väldigt många lantbrukare äger skog. Där tror jag det är ett problem rent politiskt, att vi inte har den hårda kopplingen mellan skogs- och jordbruk, något som Sveriges lantbrukare har haft sedan medeltiden.
- Jan Bengtsson

För det första, det är väldigt viktigt med innovation och att få hjälp med ny teknik. Vi behöver göra en snabb omställning, till exempel på energisidan. Det andra är att jag tycker stöd ska gå till bra markanvändning.
- Christel Cederberg

Vi har varit duktiga på att dela upp saker som hänger ihop i tusen olika delar. Vi måste bli bättre på att styra mot en helhet. Kanske ha stöd som handlar om markvård istället för att dela upp det i tio olika stöd och rådgivningsmoduler.
- Fredrik Fredriksson

Publicerades