Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#105 Hållbart foder - nyckelfråga för att svensk fiskodling ska kunna växa

Fiskodling är en av världens snabbast växande sektorer. Även i Sverige finns stor potential för fler fiskodlingar av olika slag. Men för en utökad svensk produktion krävs dels mer hållbart och gärna inhemskt producerat foder, dels att det blir enklare att få de olika slags tillstånd som krävs för att odla fisk.

Medverkande:
Markus Langeland, forskare inom fisknutrition, knuten till dels SLU, dels till forskningscentret SWEMARC vid Göteborg universitet
Linda Falk-Wigdén, projektledare vid branschorganisationen Matfiskodlarna
Olle Lerche, utvecklingschef, Raisioaqua AB Finland
Reporter: Mats Carlsson Lenart

Vi vill skapa cirkulära system där vi kan återanvända näringsämnen och helst inte utfodra fisk med sådant som vi människor kan äta själva. Soja kan vi äta men mikroorganismer kan vi inte, så vitt vi vet, äta särskilt mycket av.
- Markus Langeland

Det mest positiva är att det finns så mycket samarbeten mellan branschen och forskningen och att man tittar på hela kedjan och ser på vilken produkt det blir i slutändan – en god fisk. Innan vi börjar om på något nytt så testar vi alla delar i linan.
- Linda Falk-Wigdén

Vi måste vara med idag och bygga framtidens foder. Om 5-10 år kommer vi att behöva ännu mer foder än idag. Vilka råvaror ska vi ha då. Det forskningsarbetet måste vi göra nu.
- Olle Lerche

Publicerades