Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#111 Vår tids kanariefåglar - om vikten av bin och pollinering

Pollinerande insekter som bin och humlor har en stor inverkan på naturens ekosystem och vår matproduktion. Men många bisorter är rödlistade och de har svårt att hitta nektar och pollen från blommande växter. Så hur underlättar vi för naturens egna tjänstemän?

Medverkande:
Hanne Uddling, biodlare och styrelseledamot i Svenska Bin
Lotta Fabricius Kristiansen, projektledare för Pollinera Sverige
Björn Lagerman, företaget Bee Scanning
Reporter: Peter Gropman

Podden med undertexter

  • Klicka på bilden för att se en textad version av avsnittet
  • Fyrkanten i höger hörn ger helskärm

Det är bra att ha en bredd och en mångfald av pollinationer för det ökar möjligheten för en god pollinering och en ökad skörd. Om vi har en mångfald kan vi gardera oss mot förändringar som väder och klimat.
- Lotta Fabricius Kristiansen

Biodlare över hela världen har stora problem. Det hänger väldigt tätt ihop med hur man använder landskapet, både jordbruk och skogsbruk och det odlade och det vilda. Markanvändningen är avgörande för pollinerare insekter fungerar.
- Björn Lagerman

Om vi tittar på honungskonsumtionen i Sverige så räcker inte det vi producerar. Vi importerar lika mycket honung som vi konsumerar i landet, så det finns utrymme för fler biodlare. Men biolding har blivit klart mer populär de senaste åren och antalet biodlare växer ständigt.
- Hanne Uddling

Publicerades