Landsbygdsnätverket

#113 Våga fråga! - om landsbygdsforskning och dess möjligheter

Landsbygdsforskning är en allt hetare fråga. Speciellt som klyftorna mellan land och stad ökar. Och det finns en guldgruva av forskning som alla har nytta av. Så vad händer inom området och hur ska man hitta det man själv har behov av? Det och resultatet av den forskarenkät som nyss sammanställts tar vi upp i detta avsnitt av podden Landet.

Medverkande:
Alexandre Dubois, forskare vid institutionen för stads- och landsbygdsutveckling, SLU
Thomas Norrby, statskonsulent och lärare i landsbygdsutveckling, SLU
Reporter: Malin Marcko

Podden med undertexter

  • Klicka på bilden för att se en textad version av avsnittet
  • Fyrkanten i höger hörn ger helskärm

I enkäten ansåg forskarna att en av de största utmaningarna för fältet var att det finns brist på intresse från allmänheten i landsbygdsfrågor, eftersom den urbana normen är så betydande i Sverige.
- Alexandre Dubois

Landsbygdsforskning är ju spännande men landsbygden är ännu mer spännande. Landsbygden kommer att spela en roll för ett hållbart samhälle.
- Thomas Norrby

Publicerades