Landsbygdsnätverket
Logotyp för Podden Landet.

#116 Hållbart jordbruk - kolinlagring för klimatet

Om det svenska jordbruket ska kunna minska sin klimatpåverkan så är kolinlagring ett viktigt redskap. Det är gästerna i Landet rungande överens om. Det handlar om att genom fotosyntesen få ner den kol som det finns för mycket av i atmosfären och som påverkar klimatet ner i marken. Men för att få ner så mycket kol i marken som möjligt så måste vi börja odla under en mycket längre säsong och kanske också andra typer av grödor.

Samtidigt menar de, är fördelarna för det svenska jordbruket med det här sättet att odla att man får en betydligt mer mullhaltig jord och att skördarna blir bättre.

Medverkande:
Thomas Kätterer, professor i ekosystemtjänster på SLU
Peter Sylwan, vetenskapsjournalist och debattör
Gunnar Rundgren, författare, debattör, hedersdoktor vid SLU samt småjordbrukare
Reporter: Malin Marcko

Det finns en stor potential. I storleksordningen två miljoner ton av koldioxid och det får man sätta i relation till totala utsläppen enligt klimatrapporteringen.
- Thomas Kätterer

Kolinlagring handlar inte bara om klimatnytta utan det ger också en stor vinst för mullhalten i jorden och för att öka skördarna.
- Peter Sylwan

Att binda ner kol i åkermark är tryggare än att binda ner det i skogen.
- Gunnar Rundgren

Publicerades