Landsbygdsnätverket
Karina Veinhede, ordförande Kreativa Läppe i Vingåkers kommun, Regina Westas Stedt, samhällsstrateg i Vingåkers kommun och Daniel Granello, Landsbygdsutvecklare i Ronneby kommun, tidigare i Region Kalmar

Regina Westas Stedt, Daniel Granello och Karina Veinhede pratar om smarta landsbygder i podden Landet. Foto privata samt Alf Kjeller

#119 Smarta landsbygder - om kreativa lösningar på lokala utmaningar

Smarta Landsbygder handlar i stora drag om till exempel att dra nytta av digital teknik, hitta lokala finansieringslösningar, korta livsmedelskedjor och samordning av service men också om samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå. Det finns alltså inte en och samma modell för vad smarta landsbygder kan innebära.

Vi står inför stora samhällsutmaningar som en aktör inte kan lösa själv. Det kräver delaktighet av medborgare och samhällssektorer. Smarta Landsbygder utvecklar kreativa lösningar på lokala utmaningar. Genom att använda ortens unika styrkor och möjligheter bidrar aktiva invånare till en hållbar utveckling i området

Medverkande:
Karina Veinhede, ordförande Kreativa Läppe i Vingåkers kommun
Regina Westas Stedt, samhällsstrateg i Vingåkers kommun
Daniel Granello, Landsbygdsutvecklare i Ronneby kommun, tidigare i Region Kalmar

Kommunerna och regionerna måste börja se sig själv som möjliggörare.
- Regina Westas Stedt

Regionerna skulle kunna bli bättre på att engagera sig direkt på lokal nivå.
- Daniel Granello

Tekniken som finns måste nyttjas och användas på rätt sätt.
- Karina Veinhede

Publicerades