Landsbygdsnätverket
På bilden syns Åsa Sjöström, från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI, Torgny Widholm, lantbrukare från Åre och Lina Molin, samordnare på länsstyrelsen i Jämtlands län

Lina Molin, Torgny Widholm och Åsa Sjöström gästar podden Landet som denna gång handlar om bland annat klimatanpassningar på landsbygder.

#120 Minskad sårbarhet, ökade möjligheter - om klimatanpassning i landsbygder

Landsbygderna och klimatförändringarna - i och med förändringarna i klimatet är det viktigt att arbeta på två plan. Dels med att få ner utsläppen men också att jobba med klimatanpassning. På så vis kan vi minska vår sårbarhet men också ta vara på positiva effekter som kommer med ett förändrat klimat.

Men vad innebär det här för landsbygderna? I det här avsnittet tar vi reda på vad som redan görs och vad som behöver göras.

Medverkande:
Åsa Sjöström, från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI
Torgny Widholm, lantbrukare från Åre
Lina Molin, samordnare på länsstyrelsen i Jämtlands län

Det är viktigt att sätta sig och göra en riskanalys och en plan efter den.
- Lina Molin

De allt mer låsta väderlägena gör mig orolig. Vi måste bli allt mer anpassningsbara för de olika lägena.
-Torgny Widholm

Klimatförändringarna påverkar precis hela samhället.
-Åsa Sjöström

Publicerades