Landsbygdsnätverket
Per Hansson, verksamhetsledare SLU Kompetenscentrum företagsledning Elisabeth Hidén, ordförande i LRF Ungdomen Jesper Broberg, Förbundsdirektör Hushållningssällskapets Förbund

Per Hansson, Jesper Broberg och Elisabeth Hidén gästar podden Landet för att prata om vad AKIS är och Sveriges förmåga att producera livsmedel.

#121 Om AKIS - har Sverige rätt kunskap för att producera mer mat?

Hur sprids egentligen ny kunskap inom de gröna näringarna?

Inom den europeiska jordbrukspolitiken använder man sig ofta av begreppet Agricultural Knowledge and Innovation System eller AKIS för att beskriva hur just kunskapsförmedling fungerar i olika länder eller regioner, till exempel genom utbildning, rådgivning och innovation.

Så hur fungerar AKIS i Sverige? Och hur kan vi se till att innovation och ny forskning når ut till de som arbetar praktisk inom lantbruket?

Medverkande
Per Hansson, verksamhetsledare SLU Kompetenscentrum företagsledning
Elisabeth Hidén, ordförande i LRF Ungdomen
Jesper Broberg, Förbundsdirektör Hushållningssällskapets Förbund

Jag ser ett behov att ett delvis annat förhållningssätt. Forskarna behöver vara ute mer och jobba i praktiken tillsammans med de som behöver lösa problemen.
- Per Hansson

Stora kostnader är idag ett hinder för unga lantbrukare. De innovationssystem som tas fram måste därför vara så resurseffektiva att man kan motivera investeringen.
- Elisabeth Hidén

Ibland är vi för problemorienterade. Jag slås ofta över att de system vi har i Sverige är väldigt bra.
- Jesper Broberg

Podden med undertexter

  • Klicka på bilden för att se en textad version av avsnittet
  • Tryck på bokstaven T i menyn för text
  • Dubbelpilarna i höger hörn ger helskärm

Publicerades