Landsbygdsnätverket
Porträttbilder av EvaLena Skalstad, vd, Lapland Vuollerim, Maria Kvarnström, processledare, Hagfors/Munfors Innovation Park, Karin Horisaki, HORISAKI Design & Handel och Christoffer Cederholm, vd, Spelkollektivet

EvaLena Skalstad, Maria Kvarnström, Karin Horisaki och Christoffer Cederholm ger en bredare bild av näringslivet i landsbygder i podden Landet.

#126 Bredda bilden – alla möjliga sorters företag i landsbygder

Vad finns det egentligen för företag i våra landsbygder? I många branscher finns en urban norm - att vissa företag bara finns i storstäderna, och att företagande i landsbygderna endast handlar om lantbruk, skogsbruk och livsmedelsproduktion. Men den bilden är långt ifrån sann! I många landsbygder är andelen företagare faktiskt högre än riksgenomsnittet och mångfalden av företag är större än vad många tror.

I detta avsnitt av podden Landet utmanar vi den urbana företagsnormen och slår ett slag för det myllrande näringslivet i landsbygderna.

Medverkande:
Karin Horisaki, HORISAKI Design & Handel
Christoffer Cederholm, vd, Spelkollektivet
EvaLena Skalstad, vd, Lapland Vuollerim
Maria Kvarnström, processledare/innovationsledare, Hagfors/Munfors Innovation Park

Det är många som, på grund av de urbana normerna, inte tror att de har en tillräckligt bra idé eller ens ser sig som entreprenöriell - fast att man drivit företag i många år.
- Maria Kvarnström

Spelutveckling är något som förknippas med staden för det är där bolagen och nätverken finns. Där arbetar vi aktivt med att försöka bryta den tanken.
- Christoffer Cederholm

I min bransch handlar det mycket om att nätverka och finnas på rätt plats. Men genom att helt välja bort det har vi frigjort otroligt mycket tid där vi kan jobba och skapa istället.
- Karin Horisaki

Banker, kommuner och myndigheter måste ha tillit till människor på landsbygden, för där finns mycket kompetens, kraft, vilja och innovationsmöjligheter.
- EvaLena Skalstad

Publicerades