Landsbygdsnätverket
Anna Richert, specialist hållbar mat, Världsnaturfonden WWF, Jan Bengtsson professor i ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet SLU och Anna Jamieson, aktiv i föreningen Naturbeteskött i Sverige och Sveriges Nötköttsproducenter

I podden Landet diskuterar Jan Bengtsson, Anna Richert och Anna Jamieson hur vi kan äta för att gynna biologisk mångfald.

#132 Äta för att gynna biologisk mångfald

Hur kan vi gynna den biologiska mångfalden genom det vi lägger på tallriken? Ofta pratar man om att vi måste äta mer klimatsmart och miljövänligt och att vi framförallt måste äta mindre kött och mer vegetariskt. Men är det verkligen så enkelt?

Hur påverkas den biologiska mångfalden i Sverige och världen av till exempel djurhållning, kött- och mjölkproduktion? Är det alltid bättre att äta lokalproducerat än importerat? Och hur kan man som konsument göra bäst val?

Medverkande
Anna Richert, specialist hållbar mat, Världsnaturfonden WWF
Jan Bengtsson professor i ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Anna Jamieson, aktiv i föreningen Naturbeteskött i Sverige och Sveriges Nötköttsproducenter

Allt kött är inte kött utan kött skiljer sig - vi behöver i ökad utsträckning skifta konsumtion från kyckling och gris till mer kött från djur som betar
- Anna Richert

Egentligen är det så att all intensiv uppfödning av djur är dålig för den biologiska mångfalden
- Jan Bengtsson

Naturbetesmarker är våra regnskogsmarker, där har vi den absolut största biologiska mångfalden
- Anna Jamieson

Publicerades