Landsbygdsnätverket
Lovisa Westling, ordförande Lokal Utveckling Sverige, LUS, Sofia Björnsson, jordbrukspolitisk expert, LRF och Pim Bendt, sakkunnig odlingslandskap Naturskyddsföreningen

#138 Svensk Strategisk plan – vad tycks om den nya gemensamma jordbrukspolitiken

Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) är nu inskickad till EU för utvärdering. Så hur väl kommer planen möta de behov och utmaningar som finns inom det svenska lantbruket? Kommer planen göra sitt för att värna miljön och klimatet? Och hur blir det med landsbygdernas lokala utvecklingsarbete?

I detta avsnitt av podden Landet diskuterar vi den nya planen och vilken nytta vi kommer få av EU-pengarna framöver.

Medverkande
Lovisa Westling från Lokal Utveckling Sverige
Sofia Björnsson från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Pim Bendt från Naturskyddsföreningen
Samtalet leds av Håkan Montelius

Regeringen plan innehåller både aspekter som LRF tycker är bra och saker som vi tycker är mindre bra. Men i många frågor anser vi att regeringen har gjort ganska bra avvägningar.
- Sofia Björnsson

Utifrån ett miljö- och klimatperspektiv är vi inte alls nöjda med den strategiska planen. Klimatet och förlusten av biologisk mångfald är de två stora ödesfrågorna, och på de områdena är nyheterna försvinnande små.
- Pim Bendt

Vi ser ju att man har lämnat över lite för stort ansvar för den generella landsbygdsutvecklingen på Leader. I så fall är det ju viktigt att vi får Leader överallt samt en budget som matchar de åtgärderna.
- Lovisa Westling

Publicerades