Landsbygdsnätverket
Hans-Olof Stålgren, f.d. Samordnare på Landsbygdsnätverket och Nils Lagerroth, f.d. Samordnare på Landsbygdsnätverket

#141 Så mycket bättre tillsammans – om nätverkande

Vad är egentligen poängen med att nätverka? Landsbygdsnätverket är ju ett väl etablerat nätverk med många delaktiga medlemmar och det finns gott om andra framgångsrika nätverk både lokalt, nationellt och internationellt. Men varför ska man nätverka? Vilken nytta ger det? Och hur gör man för att skapa och driva ett framgångsrikt nätverk?

Medverkar gör Hans-Olof Stålgren och Nils Lagerroth, båda f.d. samordnare på Landsbygdsnätverket, som delar med sig av sin långa erfarenhet för framgångsrikt nätverkande. Samtalet leds av Håkan Montelius.

Det viktigaste är ju att medlemmarna i ett nätverk känner att det skapas nytta. Att man gör saker som är bra för medlemmarna, tar upp förslag och ser till skapa mervärde. Då är det många som vill vara aktiva.
- Hans-Olof Stålgren

Nätverkande bygger ju på delaktighet, att man har respekt för varandra och samarbetar på lika villkor. Det är väl det som gjort att många velat engagera sig och arbeta i till exempel Landsbygdsnätverket.
- Nils Lagerroth

Publicerades