Landsbygdsnätverket
Anna-Caren Sätherberg (S), landsbygdsminister

#143 Anna-Caren Sätherberg - ministern om beredskapen i Sveriges landsbygder

Världsläget har förändrats drastiskt efter Rysslands invasion av Ukraina. Helt plötsligt blev frågan om Sveriges beredskap mer aktuell än någonsin. Så hur god är egentligen beredskapen i våra landsbygder? Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg svarar på era frågor.

Vi har samlat in frågor från Landsbygdsnätverkets medlemmar till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) som bland annat får svara på hur hon ser på beredskapen i våra landsbygder och vilka planer som finns för att förstärka den.

Vi frågor också hur regeringen arbetar för att underlätta och främja civilsamhällets, näringslivets och myndigheternas arbete för en stärkt beredskap i Sveriges landsbygder.

Arbetet nu handlar både om att se till livsmedelsförsörjningen, men också om att planera för framtiden. Även att se över hur vi kan bryta de osunda beroenden vi har av insatsvaror från Ryssland eller Saudiarabien.
- Anna-Caren Sätherberg

Publicerades