Landsbygdsnätverket
Charlotta Haskovec, verksamhetsledare SmåKom, Emma Gröndahl, kommunchef Hylte kommun och Niclas Hökfors (S), kommunalråd Överkalix kommun

#148 Mindre kommuners nytta av Leader - små satsningar gör stor skillnad

Hur kan små kommuner bättre dra nytta av Leaderprojekt? Landsbygdsprogrammet går ju mot sitt slut och kommer nu ersättas av den så kallade strategiska planen. Den gäller för programperioden 2023-2027 och som vanligt innehåller det en lång rad satsningar.

För mindre kommuner i glesbygd och landsbygd finns här en hel del stöd att söka, i synnerhet inom Leader, något som många kommuner ibland missar.

Så vilka möjligheter finns för små kommuner och hur gör man för att lyckas med sitt Leaderarbete?

Medverkande:
Charlotta Haskovec, verksamhetsledare SmåKom
Emma Gröndahl, kommunchef Hylte kommun
Niclas Hökfors (S), kommunalråd Överkalix kommun
Samtalet leds av Håkan Montelius

Många kommuner slår sig blodiga med att söka alla statliga bidrag som finns. Leaderprojekten är många gånger mycket bättre eftersom man kan driva dem över en längre tid och lättare göra en projektplan som överensstämmer med det man faktiskt behöver.
- Charlotta Haskovec

Även om Leader handlar om mindre projekt och mindre pengar utifrån ett kommunalt budgetperspektiv, så kan det verkligen göra skillnad i en kommundel eller för en förening. Och det behöver man få in i det kommunala medvetandet, att små satsningar kan göra stor skillnad.
- Emma Gröndahl

Vi som kommun använder Leader ganska mycket, och generellt innebär det att man växlar upp pengarna fem gånger. Det du stoppar in får du femdubbelt tillbaka i form av projekt i kommunen, så det är oerhört värdefullt.
- Niclas Hökfors

Publicerades