Landsbygdsnätverket
Johanna Axelsson Mattsson, verksamhetschef för Skånes ungdomsmottagningar och Malin Lindberg, professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet.

#149 Service i landsbygder – rullande ungdomsmottagningar och sociala innovationer

Kan sociala innovationer vara lösningen för landsbygderna när den befintliga välfärden inte räcker till? I Skåne används rullande ungdomsmottagningar för att möta ungdomar i landsbygdsområden där det saknats fasta mottagningar. Bokbussar, fritidsbanker och lokala servicepunkter är andra exempel på sociala innovationer.

Så är det här smarta sätt att upprätthålla och bevara landsbygdernas samhällsservicen eller blir de ett sätt att dölja bristerna i välfärden?

Medverkande:
Johanna Axelsson Mattsson, verksamhetschef för Skånes ungdomsmottagningar
Malin Lindberg, professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet
Samtalet leds av Håkan Montelius

Rullande ungdomsmottagningar är ju ett av många exempel på hur man tvingats vara innovativ på landsbygden, när den offentliga och kommersiella servicen inte alltid räcker till.
- Malin Lindberg

Fördelen med en rullande ungdomsmottagning är att man kan få en fysisk mottagning på ställen där man inte tidigare haft det. Nackdelen är arbetsmiljön för de som jobbar och att det kan vara klurigt att flytta den.
- Johanna Axelsson Matsson

Publicerades