Landsbygdsnätverket
Per Hansson, verksamhetsledare Kompetenscentrum företagsledning, SLU, Gordana Manevska-Tasevska, docent Agrifood Economics Centre SLU och Cissi Klasson, vd och ägare Annelövsgrisen AB

#151 I nya händer - om ägarskifte i gröna näringar

I takt med att lantbrukarna blir allt äldre behövs yngre personer som kan ta över verksamheterna. Och för att Sverige ska klara producera mat på lång sikt är frågan om ägarskiften avgörande. Men är lantbruksnäringen tillräckligt attraktiv och hur skapar man tillräckligt bra förutsättningar för att någon ny ska vilja ta över och driva företaget vidare?

Förr eller senare kommer dagen när man som lantbrukare behöver gå i pension och lämna över driften av lantbruket, gården, företaget till någon annan. Men att genomföra ett lyckat ägarskifte kan ofta vara lättare sagt än gjort.

Medverkande
Per Hansson, verksamhetsledare Kompetenscentrum företagsledning, SLU
Gordana Manevska-Tasevska, docent Agrifood Economics Centre SLU
Cissi Klasson, vd och ägare Annelövsgrisen AB
Samtalet leds av Håkan Montelius.

Det tar lång tid. Det var inte så att jag bestämde mig bara på ett år utan planen har ju funnits hos mig länge. Och alla steg jag tagit har ju gynnat mina möjligheter att till sist ta över företaget.
- Cissi Klasson

Av tradition har ägarskiften handlat om att en gård ska gå från en generation till en annan. Men utvecklingen har visat att det inte är så det går till idag.
- Per Hansson

Ägarskifte är en jättelång process. Det handlar inte bara om tidpunkten och aktiveter som behöver göras för att genomföra ägarskiftet, utan om hela livet på gården.
- Gordana Manevska-Tasevska

Publicerades