Landsbygdsnätverket
Anna Tengqvist, nationell och internationell samordnare vid Mötesplats Social innovation, Ylva Lundkvist Fridh, vd, Mikrofonden Sverige och Tim Lager, Samordnare på Utvecklings- och kontrollenheten, Jordbruksverket

#152 Svenska landsbygder som motor för sociala innovationer – när helt nya idéer gör skillnad

För samhället i stort, och speciellt för landsbygderna, kan sociala innovationer spela en stor roll. En social innovation kan vara en idé i en lokal förening, ett företag eller en kommun som löser ett konkret samhällsproblem. Så vilken nytta har vi av dem och hur kan man finansiera en idé som i första hand inte är till för att generera vinst?

Innovation behöver inte innebära en ny teknisk uppfinning eller produkt som revolutionerar våra liv på olika sätt. Den måste heller inte bedrivas i Silicon Valley, på en inkubator eller ett forskningsinstitut - och måste inte vara något man tjänar pengar på. I avsnitt #152 av podden Landet diskuterar vi betydelsen av, och utmaningarna med, sociala innovationer.

Medverkande:
Anna Tengqvist, nationell och internationell samordnare vid Mötesplats Social innovation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ylva Lundkvist Fridh, vd, Mikrofonden Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tim Lager, samordnare på Utvecklings- och kontrollenheten, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ganska många som jobbar med social innovation har lite ovanliga affärsmodeller som vanliga investerare inte är så bekanta med. Vi har hög kunskap om den här gruppen och kan på olika sätt tillgängliggöra investeringskapital.
- Ylva Lundkvist Fridh

Det finns så många goda initiativ. Människor vill verkligen vara med och samskapa sina lokalsamhällen. Och det vänder på perspektiven - från att se landsbygden som ett problem till att vara en innovationsmotor.
- Anna Tengqvist

Inom Leader har vi flera exempel på väldigt lyckade sociala innovationer. Den vanligaste sociala innovationen är digitala, obemannade lanthandlar som vi ser i till exempel skärgården och Norrlands inland.
- Tim Lager

Publicerades