Landsbygdsnätverket
Ida Lind, Expert marknad och hållbarhet på Ekologiska lantbrukarna, Frida Thomsson, Växtodlingsrådgivare på hushållningssällskapet och Lantbrukare på Mickelgårds, Gotland och Marcus Lundmark, ekologisk lantbrukare, Kristianstad

#158 Att vara (r)eko – om unga ekologiska lantbrukare

Sverige tillhör de länder som har störst andel ekologisk jordbruksmark, högst andel ekologisk konsumtion per capita, tillsammans med världsrekord att servera ekologisk mat i offentliga kök. Ekologiska lantbrukare är oftast yngre och har större gårdar än resten av lantbrukarkåren. Så vad driver unga bönder att välja eko? Vad krävs för att de ska kunna fortsätta och vad tänker de om framtiden när det krisar både ekonomiskt och klimatmässigt?

Medverkande
Ida Lind, expert på marknad och hållbarhet, Ekologiska lantbrukarna
Frida Thomsson, växtodlingsrådgivare på hushållningssällskapet och lantbrukare på Mickelgårds, Gotland
Marcus Lundmark, ekologisk lantbrukare, Kristianstad
Programledare är Sandra Neergaard-Petersen

Mer biologisk mångfald, mer kolinlagring i jorden och bättre djurvård. Man kan se eko som en schweizisk armékniv. Där finns en mängd olika lösningar till hållbarhetsproblem som vi har.
- Ida Lind

Mina föräldrar har varit KRAV-certifierade sedan 1989, så för mig kändes det självklart att fortsätta i samma bana. Jag hade inte kunnat stå för produkterna om jag hade valt konventionell produktion.
- Frida Thomsson

Jag är stolt över att vi som ekologisk gård har ett cirkulärt kretslopp inom Sverige. Vi är inte alls beroende av importerade insatsmedel. Det känns tryggt att vi kan producera mat även när det är lite knackigt runt omkring oss.
- Marcus Lundmark

Publicerades