Landsbygdsnätverket
Marie Gidlund, verksamhetsledare, Sweden Food Arena, Jørgen Korning, enhetschef Kunskapsnav animalieproduktion, RISE och Ulrik Lovang, vd och odlingsrådgivare vid Lovang lantbrukskonsult AB och ordförande i Branschrådet för lantbrukets rådgivningsföretag

#167 AKIS i våra nordiska grannländer – vad kan vi lära oss?

Kanske känner du igen begreppet AKIS som vi kommer prata om nu? På svenska säger vi kunskaps- och innovationssystemet för lantbruk. För att göra vårt samhälle och jordbruk mer hållbart behöver vi öka flödet av kunskap och innovationer mellan lantbrukare, forskare, rådgivare och andra aktörer. I EU-länderna finns krav på just AKIS-samordning. Så vad innebär det? Och var hittar man inspiration? Landsbygdsnätverkets AKIS-grupp har varit på studiebesök i Danmark och i Finland för att lära mer.

Medverkande:
Marie Gidlund, verksamhetsledare, Sweden Food Arena
Jørgen Korning, enhetschef Kunskapsnav animalieproduktion, RISE
Ulrik Lovang, vd och odlingsrådgivare vid Lovang lantbrukskonsult AB och ordförande i Branschrådet för lantbrukets rådgivningsföretag

Danmark har tagit fram en road map i hur man får ett hållbart danskt agrifoodsystem och regeringen har mött upp det med en rejäl finansiering. Det här behöver vi titta på om vi tror att vi är hållbara.
- Marie Gidlund

Genom att stärka internationella utbyten kan vi ha kontakt med specialister som sitter i Holland, Frankrike eller Danmark och samarbeta med andra typer av specialister som stärker vår egen organisation.
- Ulrik Lovang

Just nu är länderna fokuserade på nationell finansiering, men vi behöver lyfta gemensam nordisk finansiering, så att företag, institut och universitet över gränserna får bättre möjligheter till forskning, utveckling och innovation.
- Jørgen Korning

Publicerades