Landsbygdsnätverket
Henrik Svensson Lantbrukare och arbetsgivare, Labbarps gård i Bankeryd, Anders Parment Generationsforskare, Stockholms universitet och Anna Ross Projektledare Jobba Grönt

#170 Attraktiva arbetsgivare - hur matchar lantbruket generation Z

Lantbrukets utmaning att locka unga talanger i en tid där konkurrensen om uppmärksamhet är intensiv. Är lantbruket rustat för att möta framtidens krav och bli en drömarbetsplats för generation Z? Vad säger generationsforskningen om deras värderingar och val? I detta avsnitt tittar vi på branschens attraktionskraft, som är avgörande för en hållbar livsmedelsproduktion. De gröna näringarnas framtid som arbetsgivare alltså.

Medverkande:
Henrik Svensson Lantbrukare och arbetsgivare, Labbarps gård i Bankeryd
Anders Parment Generationsforskare, Stockholms universitet
Anna Ross Projektledare Jobba Grönt

Generation Z värderar emotionella faktorer, trivselfaktorer. De vill ha roligt på jobbet, kunna utveckla sig själva och ha flexibla arbetstider. Medan hög lön och karriärmöjligheter inte är lika viktigt.
- Anders Parment

Det är viktigt att ligga i framkant med utrustning som underlättar de anställdas arbetsdag och gör dagen intressant. En viss standard och vissa märken på maskiner attraherar de unga.
- Henrik Svensson

Många längtar efter att få jobba sig trötta med kroppen. Vi behöver både de med tjockt pannben som jobbar tills jobbet är klart, men också de som kan lösa utmaningen med klimatet och ekonomisk hållbarhet.
- Anna Ross

Publicerades