Landsbygdsnätverket
Kollage med Leif Andersson, Ingrid Undeland och Gustaf Almqvist som deltar i poddens avsnitt

#172 Östersjöfisk - outnyttjade råvaror till hållbar mat

För hundra år sen var strömmingsfisket en naturlig del för bönder och fiskare längs Östersjön. Fisket där levererar idag stora mängder sill och skarpsill som blir foder i laxodlingar. Samtidigt vill yrkesfiskare längs ostkusten satsa på produkter gjorda på fisk från just Östersjön. Vad säger experterna om miljögifter? Miljöarbetet förbättrar situationen, men utmaningar kvarstår. Är fisken säker att äta, och hur kan vi nyttja dessa resurser smartare? Kan miljöarbetet och utvecklingen av fisket i Östersjön göra gemensam sak?

I detta avsnitt samtalar vi om tillståndet för Östersjöfisken, inte minst sillen som, enligt Jordbruksverket, är vår mest outnyttjade livsmedelsresurs.

Medverkande:
Leif Andersson, professor i funktionsgenomik vid Uppsala universitet, som forskar på olika djurs genetik, bl.a på sill och strömming. Leif har även ett uppdrag från Jordbruksverket där de undersökt halterna av dioxin och PCB i Östersjöfisk.

Ingrid Undeland, professor i Livsmedelsvetenskap vid Chalmers i Göteborg där hon leder forskning som bl.a handlar om att bättre ta till vara och förädla underutnyttjade marina råvaror till livsmedel.

Gustaf Almqvist, utvecklingsledare för fiske och skärgård vid Länsstyrelsen Stockholm där han leder ett projekt om ekosystembaserad havsförvaltning.

Programledare: Helene Almqvist
Producent: Ingrid Whitelock

Jag gjorde några beräkningar tillsammans med Jordbruksverket och vi kom fram till att sillen är vår mest outnyttjade livsmedelsresurs just för att vi använder så lite av sillen från Östersjön.
- Ingrid Undeland

I Finland lyfter man mycket mer förtjänsten av att äta fisk. Där är rekommendationerna om Östersjöfisk lite mindre restriktiva än de är i Sverige. Man lyfter mer förtjänsten av omega-3-fetterna och D-vitaminerna, de positiva sakerna som kommer med den fisken som näring.
- Gustaf Almqvist

Sverige hade aldrig varit det land vi är idag om vi inte haft sill- och strömmingsfiske. Det var otrolig stapelföda under lång tid under vår historia. Så jag brukar ibland säga att jag kan tacka sillen för att jag överhuvudtaget blev till.
- Leif Andersson

Publicerades