Landsbygdsnätverket
Kollage av gästerna Helena Hansson, Carl-Johan Bertilsson och Hanna Karlsson Potter

#173 Det hållbara livsmedelssystemet – hur ser det ut och hur når vi dit?

Att vi får mat på bordet är beroende av att hela kedjan i livsmedelssystemet hänger ihop. Från lantbrukens produktion av råvaror, via processindustrin, handeln och hela vägen fram till oss konsumenter. Men på senare år har vi upptäckt att kedjan har glapp här och där. Covid-19-pandemin, extremväder och Rysslands storskaliga invasion av Ukraina har uppdagat brister som behöver åtgärdas för att vi ska få ett hållbart livsmedelssystem och en stärkt livsmedelsberedskap. Men hur kan vi nå dit? Vad säger forskningen? Och vad kan svenskt lantbruk göra?

Medverkande
Helena Hansson
Professor i nationalekonomi med inriktning mot jordbrukssektorns ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet och programchef för forskningsprojektet Mistra Food Futures.

Carl-Johan Bertilsson
Lantbrukare som driver olika verksamheter inom de gröna näringarna. Bland annat en gårdsbutik och kopensionatet Hagshultskossorna.

Hanna Karlsson Potter
Forskare vid institutionen för energi och teknik (lantbrukets teknik och system) samt forskare vid Mistra Food Futures

Programledare: Helene Almqvist
Producent: Ingrid Whitelock

Det kommer inte att räcka med att bara ställa om produktionen utan vi måste också ställa om vad vi äter. Men det handlar inte om att alla behöver bli vegetarianer.
- Helena Hansson

Lantbruket är väldigt redo på att ta stora miljökliv framåt och göra vad vi kan….Men det kostar ju pengar och här måste ju då livsmedelskedjan vara beredd att ställa om sitt tankesätt lite att det går inte hålla på som man gjort historiskt, att bara pressa och pressa och pressa priserna.
- Carl-Johan Bertilsson

Jordbruket kan producera energi som faktiskt ju reducerar beroendet av fossil energi och användandet av fossil energi.
- Hanna Karlsson Potter

Publicerades